Trendy w przerzutowym raku piersi i prostacie – wnioski z dynamiki raka ad

Dane dotyczące wieku pacjenta dodatkowo potwierdzają hipotezę, że badania przesiewowe PSA prowadzą do wcześniejszej diagnozy raka, która ma stać się przerzutową: średni wiek w momencie diagnozy dla mężczyzn w wieku 40 lat i starszych spadł o 2 lata z 71,8 do 69,8 lat. Tak więc rak prostaty, który ma stać się przerzutowym, wydaje się pasować do paradygmatu Halsteda: stale postępująca choroba, która pozwala na czas potrzebny na badanie, aby znaleźć ją na wcześniejszym etapie. Należy jednak podkreślić, że chociaż taka zmiana jest warunkiem wstępnym do przeprowadzenia badań przesiewowych mających na celu zmniejszenie śmiertelności, sama w sobie nie oznacza, że śmiertelność spadnie niezawodnie. Na przykład, chociaż europejskie badanie z randomizacją dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka prostaty wykazało, że badanie przesiewowe PSA prawie zmniejszyło o połowę ryzyko przerzutowego raka prostaty, badanie przesiewowe zmniejszyło ryzyko zgonu z powodu raka prostaty tylko o około jedną piątą. Niestety, wielu mężczyzn zdiagnozowanych w przypadku miejscowego raka prostaty pomimo nawrotu choroby występują nawroty choroby. To odkrycie sugeruje, że mikroskopowe przerzuty mogą rozwijać się bardzo wcześnie w przebiegu choroby i są bardziej zgodne z paradygmatem Fishera niż z Halstedem.
Chociaż te niezgodne trendy mogą odzwierciedlać wyraźną dynamikę choroby, mogą również być wynikiem różnych strategii badań przesiewowych. Mammografia reprezentuje anatomiczne poszukiwanie strukturalnej nieprawidłowości; Badanie przesiewowe PSA wykorzystuje test biochemiczny do wykrywania markera nowotworowego. Możliwe, że ten drugi czynnik jest znacznie bardziej czułym wskaźnikiem obciążenia chorobowego. Gdyby wykryto podobny test raka piersi – i zastosowano podobną strategię ogólnoustrojową (typowa biopsja prostaty obejmuje teraz co najmniej 10 rdzeni igłowych w całym narządzie) – wówczas prawdopodobnie mniej kobiet mogłoby występować z przerzutowym rakiem piersi. Ponownie, kwestia, czy spadnie śmiertelność, jest osobnym pytaniem.
Samuel Hellman zaproponował trzeci paradygmat: dla każdego rodzaju nowotworu istnieją liczne ścieżki do przerzutów.4 Agresywne, słabo zróżnicowane nowotwory mają tendencję do paradygmatu Fishera; zlokalizowane, dobrze zróżnicowane nowotwory mają tendencję do występowania w przypadku Halsteda. Istnieją dowody na taką zmienność w raku piersi. Podczas gdy nowotwory sutka przeznaczone do wystąpienia jako choroba przerzutowa nie były podatne na wczesne wykrycie, przerzuty progresji od choroby, która jest lokalna lub regionalna podczas prezentacji, można wykryć wcześniej niż kiedyś – choć bez zmiany ryzyka zgonu.5. Wcześniejsza diagnoza może być możliwa u kobiet z nowotworami, które ostatecznie przeistoczyły się w przerzuty – ale nie u niektórych kobiet z przerzutami – ponieważ obie grupy mają różną dynamikę choroby.
Chociaż rak prostaty może być na ogół powoli postępującą chorobą, która pozwala na wczesne wykrycie wystarczającej ilości czasu, istnieją również dowody na zmienność. Częstość występowania przerzutowego raka prostaty ustabilizowała się w ciągu ostatniej dekady w tempie podobnym do obserwowanego w raku piersi. To odkrycie sugeruje podobieństwo między dwiema chorobami: obie wydają się obejmować podgrupę przypadków, które po raz pierwszy występują jako choroba ogólnoustrojowa. Ponieważ wczesne wykrywanie nie przyniesie sukcesu pacjentom z takimi przypadkami, dynamika choroby może mieć głęboki wpływ na skuteczność badań przesiewowych.
Biorąc pod uwagę rosnący entuzjazm dla badań genomowych, proteomicznych i immunologicznych w celu poprawy wczesnego wykrywania raka, uważamy, że krytyczne będzie rozważenie zmienności w dynamice raka.
[więcej w: jąkanie kloniczne, olej lniany, wdrożenia magento ]
[patrz też: okulista mińsk mazowiecki, choroby przenoszone droga plciowa, bolimuszka ]

Tags: , ,

No Responses to “Trendy w przerzutowym raku piersi i prostacie – wnioski z dynamiki raka ad”

 1. Mental says:

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 2. Mad Rascal says:

  [..] Cytowany fragment: stanazolol stanabol[...]

 3. Klaudia says:

  Myślałam że to anemia

 4. Trip says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty[...]

 5. The Flying Mouse says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

 6. Oliwia says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta Bytom[...]

 7. Pola says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

Powiązane tematy z artykułem: bolimuszka choroby przenoszone droga plciowa okulista mińsk mazowiecki