Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 7

Pierwszorzędowym wynikiem badania była śmierć lub poważna niepełnosprawność, określona jako wynik 3 do 6 na zmodyfikowanej skali Rankina (w której wynik 0 oznacza brak objawów, wynik 5 wskazuje na poważną niepełnosprawność, a wynik 6 wskazuje na śmierć) po 90 dniach. Każdy procent opiera się na liczbie osób w tej podgrupie. Czarne kwadraty reprezentują oszacowania punktowe (z powierzchnią kwadratu proporcjonalną do liczby zdarzeń), a poziome linie reprezentują 95% przedziały ufności. Diament zawiera oszacowanie punktowe, reprezentowane przez pionową linię przerywaną, a także przedziały ufności 95% ogólnych efektów w kategoriach. Wyniki w Skali Udaru według Narodowego Instytutu Zdrowia (NIHSS) wahają się od 0 (normalny stan neurologiczny) do 42 (śpiączka z quadriplegią). Częstość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny była podobna w grupie intensywnego leczenia i grupie leczenia standardowego (odpowiednio 11,9% i 12,0%) (tabela 3), podobnie jak odsetek tych zgonów przypisany bezpośredniemu skutkowi wewnątrzmózgowiśniowemu krwotok (odpowiednio 61,4% i 65,3%). Skutki intensywnego obniżania ciśnienia krwi były spójne we wszystkich wcześniej zdefiniowanych podgrupach (ryc. 1). Nie stwierdzono istotnych różnic między obiema grupami w żadnym z pozostałych badanych efektów. Liczby poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym epizodów ciężkiej niedociśnienia (które wystąpiły u <1% uczestników), również były zrównoważone pomiędzy dwiema grupami (Tabela 3).
Wyniki krwiaka
Wstępnie określona podgrupa uczestników, którzy przeszli powtórne obrazowanie mózgu w celu oceny różnic między grupami w krwiakach od wartości wyjściowej do 24 godzin, składała się z 491 z 1399 uczestników z 90-dniowymi danymi wynikowymi (35,1%) w grupie intensywnego leczenia i 473 z 1430 uczestników z 90 dniowymi wynikami wyników (33,1%) w grupie leczonej standardem. Średnie objętości krwiaków wynosiły odpowiednio 15,7 . 15,7 ml i 15,1 . 14,9 ml w obu grupach, odpowiednio, w punkcie wyjściowym i 18,2 . 19,1 ml i 20,6 . 24,9 ml, w ciągu 24 godzin (tabela S2 i ryc. S4 w dodatkowym dodatku ). Różnica we wzroście krwiaka między grupami w ciągu 24 godzin po linii podstawowej nie była znacząca (względna różnica, 4,5% [95% CI, -3.1 do 12.7, P = 0.27], a różnica absolutna, 1,4 ml [95% CI, - 0,6 do 3,4; P = 0,18] po korekcie dla zmiennych prognostycznych).
Dyskusja
W badaniu z udziałem pacjentów z krwotokiem śródczaszkowym wczesne, intensywne obniżanie ciśnienia krwi w porównaniu z bardziej konserwatywnym poziomem kontroli ciśnienia krwi zalecanym obecnie w wytycznych, nie spowodowało znaczącego zmniejszenia częstości pierwotnego wyniku zgonu lub duża niepełnosprawność
[podobne: kursy fizjoterapia, drotaweryna, pielęgnowanie chorego nieprzytomnego ]
[hasła pokrewne: opaska esmarcha, brodawka lojotokowa, leki na erekcję bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 7”

  1. Hanna says:

    ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

  2. Liliana says:

    [..] Cytowany fragment: diety[...]

  3. Easy Sweep says:

    no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: brodawka lojotokowa leki na erekcję bez recepty opaska esmarcha