prywatny szpital pilczycka wrocław ad 5

Analiza tabeli życia pokazująca przetrwanie bez choroby odległej u pacjentów w trzech kohortach, którym podano całkowitą mastektomię, lumpektomię lub lumpektomię i napromienianie piersi. Liczba zdarzeń obejmuje te, które miały miejsce po 12-letnim okresie obserwacji. Gdy analizowano przeżycie całkowitego czasu wolnego od choroby odległej w każdej kohorcie, nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy trzema grupami leczenia (Figura 3). Kiedy dokonano porównań par w każdej z kohort między grupą leczoną totalną mastektomią a każdą z grup leczonych lumpektomią, nie było znaczących różnic w przeżyciu całkowitym bez choroby odległej w ciągu 12 lat obserwacji (dane nie pokazane).
Gdy przeżywalność wolną od choroby i czas przeżycia bez choroby odległej analizowano dla pacjentów z rakiem bez węzłów w trzech kohortach, zaobserwowano znaczące lub prawie znaczące różnice pomiędzy grupami leczenia (dane nie przedstawione). Istotnie lub prawie znacząco wyższy odsetek pacjentów z rakiem bez węzłów, leczonych totalną mastektomią lub lumpektomią i napromienianiem piersi, pozostawał wolny od choroby i choroby odległej niż u pacjentów z rakiem bez węzłów, leczonych lumpektomią. Jednak u pacjentów z rakiem z guzem węzłowym nie stwierdzono istotnych różnic w przeżyciu wolnym od choroby i odległej chorobie w żadnej z trzech kohort.
Guz w piersiach piersi po lumpektomii z lub bez napromieniania piersi
Rycina 4. Rycina 4. Analiza tabeli życia wykazująca skumulowane występowanie nawrotu guza w piersiach ipsilateralnych po lumpektomii lub lumpektomii i napromienianiu piersi u 1137 pacjentów w kohorcie z obecną aktualizacją (kohorta B), którzy mieli węzły ujemne lub dodatnie oraz Negatywne wzorce nowotworowe. Wartości P obliczono na podstawie średnich rocznych częstości nawrotów w piersiach ipsilateralnych. Liczba nawrotów obejmuje te, które wystąpiły po 12-letnim okresie obserwacji.
Prawdopodobieństwo nawrotu guza w piersi ipsilateralnej oceniono u 1137 pacjentów leczonych lumpektomią, których brzegi były histologicznie wolne od guza (ryc. 4). Radioterapia spowodowała wyraźne zmniejszenie częstości nawrotów guza w piersiach ipsilateralnych. W ciągu 12 lat obserwacji skumulowana częstość nawrotu nowotworu wynosiła 35% w grupie leczonej samą lumpektomią i 10% w grupie leczonej lumpektomią i napromienianiem piersi (P <0,001). U pacjentów z nowotworem ujemnym pod względem węzłów skumulowana częstość wynosiła odpowiednio 32% i 12%. Wśród pacjentów z nowotworem z guzem węzłowym, z których wszyscy również otrzymali chemioterapię, zmniejszenie prawdopodobieństwa nawrotu guza w piersiach ipsilateralnych było bardziej widoczne po wycięciu guza i napromienianiu piersi niż po samej lumpektomii (5 procent w porównaniu z 41 procentami).
Dyskusja
Planując strategię reanalizy danych w tym badaniu, napotkaliśmy wiele trudnych do rozwiązania problemów. W literaturze brakuje informacji na temat tego, jak najlepiej postępować z fałszywymi lub zmienionymi danymi.15 Dostępne dla nas opcje postępowania z pacjentami, którzy zostali uznani za niekwalifikujących się z powodu oszukańczych danych, obejmowały wszystkie dane od wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy zgłoszono sfałszowane informacje, czy też wykluczenia. wszystkie dane od wszystkich pacjentów zapisanych przez St
[hasła pokrewne: olejek z drzewa sandałowego, brak odruchu kolanowego, opaska esmarcha ]

Tags: , ,

No Responses to “prywatny szpital pilczycka wrocław ad 5”

 1. Klara says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 2. Mule Skinner says:

  Article marked with the noticed of: wypełnianie zmarszczek[...]

 3. Tymon says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 4. Lord Pistachio says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: produkty bezglutenowe[...]

 5. Antonina says:

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

 6. Mad Jack says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dobry endokrynolog lublin[...]

 7. Flakes says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: brak odruchu kolanowego olejek z drzewa sandałowego opaska esmarcha