klinika endokrynologiczna zabrze

Wyniki badania klinicznego (Protokół B-06) przeprowadzonego przez National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) w celu oceny lumpektomii w leczeniu raka sutka zostały wcześniej opisane w czasopiśmie Journal. 1,2 Szacunkowe dane dotyczące życia w okresie pięciu i ośmiu lat po operacji wskazywały, że 90% kobiet po lumpektomii i po napromienianiu piersi nie chorowało na raka piersi ipsilateralnej. Wskaźniki przeżycia wolnego od choroby, przeżycia wolne od choroby w odległych miejscach i całkowite przeżycie nie różniły się istotnie od tych u pacjentów poddanych całkowitej mastektomii lub samej lumpektomii. W wyniku tych i innych odkryć, lumpektomia i napromienianie piersi zostały zaakceptowane w chirurgicznym podejściu do leczenia raka piersi.3 W lutym 1991 r. Pracownicy centrali NSABP potwierdzili, że szpital St. Luc w Montrealu, jeden z ośrodków uczestniczących w badaniu, przedstawił sfałszowane informacje na temat pacjentów. Ustalenia te zostały niezwłocznie zgłoszone odpowiednim agencjom rządowym. Urząd ds. Uczciwości Badawczej nadzorował personel z NSABP i National Cancer Institute (NCI) w ramach audytu dokumentacji St. Luca .4,5 W marcu 1994 r. NCI rozpoczęła specjalny audyt 37 spośród 89 instytucji uczestniczących w protokole B -06 w celu oceny jakości przedłożonych danych. Wyniki tej kontroli są odnotowane w innym miejscu tego wydania czasopisma. 6
W bieżącym raporcie przedstawiamy informacje z obu audytów i aktualizujemy ustalenia protokołu B-06 przez średnio 12 lat obserwacji postrandomizacji. Przeanalizowaliśmy również dane po wykluczeniu wszystkich pacjentów z chorobą Lucenta ze sfałszowanymi danymi i wszystkimi pacjentami z St. Luc.
Metody
Projekt badania i kwalifikowalność pacjentów
Wymogi kwalifikacyjne, projekt badania, zastosowane techniki chirurgiczne i radiacyjne, charakterystyka pacjentów i guzów oraz rozmieszczenie pacjentów w grupach terapeutycznych opisano wcześniej.1,2,5 Pacjenci z ujemnymi lub dodatnimi węzłami i guzami pachowymi Średnica 4 cm lub mniejsza (stadium I i II raka sutka) zostały losowo przydzielone do jednego z trzech sposobów leczenia: całkowitej mastektomii, lumpektomii, a następnie napromieniania piersi lub lumpektomii bez napromieniania. Protokół określił, że dwa dolne poziomy węzłów pachowych zostaną usunięte niezależnie od przypisania leczenia.
Pacjenci byli zapisani między 8 kwietnia 1976 a 27 stycznia 1984. Procedura prerandomizacji została wdrożona w styczniu 1978 roku; zgodnie z tą procedurą pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia przed uzyskaniem zgody. Po dokonaniu oceny leczenia przez Centrum Biostatystyczne NSABP, protokół został omówiony z pacjentem, który udzielił pisemnej zgody, jeśli zaakceptowała przydzielone leczenie lub zgodziła się na to. Spośród 2163 pacjentów, którzy wzięli udział w badaniu, 1573 (73 procent) zostało przydzielonych do leczenia w ramach procedury wstępnej.
Pacjentów, którzy przeszli lumpektomię, u których brzegi wyciętej próbki nie były wolne od guza, poddawano całkowitej mastektomii. Pozostali jednak w grupie, do której pierwotnie zostali przydzieleni
[patrz też: okulista mińsk mazowiecki, dialab wyniki, okulista warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “klinika endokrynologiczna zabrze”

 1. Mud Pie Man says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: korektor[...]

 2. Barbara says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 3. Leon says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu opieka medyczna[...]

 4. Mr. Thanksgiving says:

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki okulista mińsk mazowiecki okulista warszawa nfz