Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 5

Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 16 lat całkowity czas przeżycia bez zdarzeń i zdarzeń wynosił odpowiednio 67% (95% CI, 44-84) i 78% (95% CI, 55-91). Nie obserwowano niewydolności serca ani innych nowotworów. Bezobsługowe i ogólne wskaźniki przeżycia były większe po dodaniu rytuksymabu w prospektywnej kohorcie NCI niż w kohorcie 18 pacjentów, którzy otrzymali sam DA-EPOCH (odpowiednio P = 0,007 i P = 0,01). To odkrycie sugeruje, że dodanie rituximabu może przyczynić się do poprawy i jest zgodne z innymi raportami.11
Ustalenia FDG-PET-CT
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki badań FDG-PET-CT po terapii DA-EPOCH-R w prospektywnej kohorcie NCI. W celu wczesnego rozpoznania niepowodzeń leczenia DA-EPOCH-R, 36 pacjentów, u których w przyszłości spodziewano się resztkowych mas śródpiersia badanie przeszło FDG-PET-CT w celu optymalizacji radioterapii leczniczej. Połowa pacjentów miała maksymalną znormalizowaną wartość wychwytu, która była nie większa niż wartość w puli krwi śródpiersia, która reprezentuje górną granicę normalnego zakresu wychwytu (tabela 2). Druga połowa miała maksymalną znormalizowaną wartość wychwytu, która była większa niż wartość w puli krwi śródpiersia. Chociaż rozlany lub ogniskowy pobór w resztkowej masie guza, który jest wyższy niż we krwi śródpiersia, uznano za wskaźnik chłoniaka, 20 spośród 18 pacjentów, tylko 3 (z maksymalnym wystandaryzowanym poborem 5,9, 10,2 i 14,5) stwierdzono pozostały chłoniak. Zatem FDG-PET-CT miał dodatnią wartość prognostyczną wynoszącą 17% i ujemną wartość predykcyjną 100%.
Wśród 15 pacjentów o maksymalnej znormalizowanej wartości wychwytu większej niż w puli krwi śródpiersia, którzy nie mieli choroby, 10 poddano powtórnemu FDG-PET-CT; pozostałe 5 nie poddano dodatkowym badaniom przesiewowym, ponieważ ich początkowe skany FDG-PET-CT zostały zinterpretowane jako mało prawdopodobne, aby stanowiły chorobę. U 10 pacjentów wykonano od do 6 dodatkowych skanów FDG-PET-CT (ogółem 26); wszystkie ustalenia zostały zinterpretowane jako fałszywie dodatnie wyniki na podstawie stabilizacji lub poprawy maksymalnej standardowej wartości poboru. Żaden z 10 pacjentów nie miał nawrotu chłoniaka podczas obserwacji.
Trzech pacjentów poddano biopsji po leczeniu. Jeden, o maksymalnej znormalizowanej wartości poboru wynoszącej 5,9, miał żywotny guz o powierzchni mniejszej niż cm. Ze względu na niepewne znaczenie tego stwierdzenia, pacjent był obserwowany przez 7 lat bez leczenia, a guz nie powrócił w trakcie obserwacji. Dwaj pacjenci, z maksymalnym wystandaryzowanym pobieraniem wartości 4,6 i 6,4, mieli negatywne wyniki biopsji i żadnego nawrotu guza podczas 6 lat obserwacji.
U dwóch pacjentów leczenie nie powiodło się, ale nie wykonano biopsji
[przypisy: kursy fizjoterapia, drotaweryna, jąkanie kloniczne ]
[patrz też: okulista mińsk mazowiecki, choroby przenoszone droga plciowa, bolimuszka ]

Tags: , ,

No Responses to “Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 5”

 1. Leonard says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

 2. Vagabond Warrior says:

  Article marked with the noticed of: plan treningowy na masę[...]

 3. Jagna says:

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

 4. Pola says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: pierwsza pomoc[...]

 5. Turnip King says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

Powiązane tematy z artykułem: bolimuszka choroby przenoszone droga plciowa okulista mińsk mazowiecki