Dlaczego Squeeze GME jest mało prawdopodobne ad

W miarę zawężania się luki między liczbą absolwentów a stanowiskami z pewnością będzie większy nacisk w procesie dopasowywania rezydencji. Przez większość ostatnich 50 lat amerykańscy absolwenci medycyny skutecznie korzystali z dotacji selekcyjnej , w której luka sprawiła, że dopasowanie w wybranej specjalizacji i lokalizacji było mniej konkurencyjne, niż byłoby to przy mniejszej liczbie nadwyżek. IMG, chętni do szkolenia w Stanach Zjednoczonych, wypełniali lukę każdego roku, często przyjmując rezydencje w specjalnościach mniej uprzywilejowanych przez absolwentów USA. Większa konkurencja o możliwości zamieszkania może rzucić wyzwanie tradycyjnym założeniom studentów medycyny amerykańskiej na temat selekcji specjalności i nadać nową wagę poradom na temat odpowiednich specjalności oferowanych przez wydziałów i doradców szkół medycznych. Chociaż podstawowa zależność od finansowania Medicare jest znakiem rozpoznawczym GME, w minionej dekadzie szpitale stale poszerzały wstępne pozycje rezydencji pomimo limitu Medicare. W tym okresie nowe pozycje zostały sfinansowane przez Veterans Health Administration, program Affordable Care Act Primary Care Residency Programme oraz program Teaching Health Center Graduate Medical Education, a także same szpitale. Państwa również przyczyniły się do stałego wzrostu pozycji poprzez finansowanie GME za pomocą funduszy bezpośrednich, za pośrednictwem Medicaid lub obu. W przyszłości ustawa o dostępie do zawodu, wyborze i odpowiedzialności z 2014 r. Zapewni 1500 dodatkowych miejsc szkoleniowych; wiele szpitali prowadzących niedojeżdżanie rozpoczyna programy pobytowe, które będą kwalifikowały się do finansowania Medicare; na przykład w Teksasie ustawodawca zapewnia regularne finansowanie GME (160 milionów USD na lata akademickie od 2015 do 2018 r.) .4
Bardziej szybki wzrost liczby absolwentów medycyny niż dostępne tutaj opisywane pozycje GME ujawnia tendencję do zbieżności między tymi dwoma. W kontekście globalnym ta ściślejsza liczba została nazwana samowystarczalnością i jest uważana za niezbędną dla rozwoju zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej we wszystkich krajach. W krajach o wysokim poziomie zaso- bów zasady samowystarczalności wymagają szkolenia zgodnego z krajowymi potrzebami i bezustannego polegania na imigracji lekarzy w celu zaradzenia niedoborom. Ogólnie rzecz biorąc, kierunek migracji lekarzy był od biednych krajów do bogatych, co przyczynia się do wyczerpania i destabilizacji systemów opieki zdrowotnej w wielu krajach o niskim poziomie zasobów. Zmniejszenie się luki GME w Stanach Zjednoczonych stanowiłoby istotny wkład w łagodzenie globalnego drenażu mózgów. Z drugiej strony, obecne wnioski legislacyjne poparte przez AAMC i inne, aby rozszerzyć Medicare GME o 15 000 pozycji, z konieczności powiększyłyby różnicę między liczbą absolwentów a dramatycznie zwiększyłyby popyt na IMG z innych krajów i dla amerykańskich IMG, którzy ukończyli szkoły medyczne w Karaiby.
Długoterminowe skutki zawężającej się luki GME w USA na różne typy wniosków o status rezydenta (absolwenci USMD, absolwenci USDO, amerykańskie IMG i zagraniczne IMG) nie są pewne. W ostatnich latach prawie wszyscy absolwenci USMD uzyskali pozycje GME
[hasła pokrewne: bielenda olejek do kąpieli, wdrożenia magento, centrum medyczne rzeszów ]
[podobne: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Dlaczego Squeeze GME jest mało prawdopodobne ad”

 1. Maksymilian says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 2. Dredd says:

  [..] Cytowany fragment: testosteron[...]

 3. Cosmo says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

 4. Zero Charisma says:

  [..] Odniesienie w tekscie do pantomograf Gliwice[...]

 5. Hightower says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 6. Adrianna says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kancelaria odszkodowania Lublin[...]

 7. Inga says:

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo