ZAPOBIEGANIE I WALKA SPOLECZNA Z CHOROBA NARZADU KRAZENIA

ZAPOBIEGANIE I WALKA SPOŁECZNA Z CHOROBĄ NARZĄDU KRĄŻENIA. Organiczne i czynnościowe choroby narządu krążenia są bardzo rozpowszechnione, zależnie od tego, że je wywołują liczne czynniki, które przy tym w wielu przypadkach kojarzą się z sobą. O częstości tych chorób poucza poniekąd zestawienie materiału stałych chorych z Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Warszawskiego. Mianowicie od 1 września 1927 r. do 31 sierpnia 1943 r. na 15. 763 stałych chorych było z samymi tylko organicznymi wadami nabytymi i wrodzonymi 823 osób, zatem przeszło 5,2% ogólnej liczby chorych. Niewątpliwie jednak choroby narządu krążenia są o wiele częstsze, lekkie, bowiem przypadki nie trafiają do stałej kliniki. Istotnie statystyka Poradni Wychowania Fizycznego tejże kliniki, zestawiona za 4-letni okres czasu (1928-1932) przez Eleonorę Reicher i Jadwigę Pagowską, dowodzi, że zmiany w narządzie krążenia dotyczące ciśnienia tętniczego, zastawek serca i rozmiaru s erca bez jednoczesnej wady zastawkowej spotyka się często zarówno u młodzieży, uważanej za zdrową, jak i u dorosłych, którzy zwracali się do poradni także, jako zdrowi. [hasła pokrewne: olej lniany, olejek kokosowy, wdrożenia magento ]

[przypisy: rhizoma, masaż leczniczy wrocław, przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: masaż leczniczy wrocław przeglądarka skierowania na leczenie uzdrowiskowe rhizoma