Windykacja dla WSPARCIA

W dniu 13 sierpnia 2015 r. Sędzia Karon Bowdre z amerykańskiego Sądu Okręgowego dla Północnego Dystryktu Alabama wydał krótki wyrok, w którym odrzucił pozew dotyczący kontrowersyjnego losowego testu surfaktantowego, pozytywnego ciśnienia i natleniania (WSPARCIE) .1 W WSPARCIE, przedwcześnie urodzone niemowlęta otrzymały tlenoterapii z docelowym nasyceniem tlenem wynoszącym 85-89% lub 91-95%, z których oba były objęte standardową opieką podczas badania, w latach 2004-2009. Pytanie badawcze dotyczyło tego, czy ryzyko retinopatii wcześniactwo, możliwe powikłanie terapii tlenowej, można zminimalizować. Badanie wykazało, że niższy zakres nasycenia tlenem był związany z niższym ryzykiem retinopatii wcześniaków. Ponadto wykazano nieprzewidziany wzrost przeżywalności w grupie o wyższym nasyceniu tlenem. Powodami w sprawie przed Bowdre były niemowlęta, które brały udział w badaniu podczas leczenia w szpitalu University of Alabama-Birmingham (UAB). Pozew został wniesiony przez rodziców tych dzieci, którzy twierdzili, że ich dzieci odniosły poważne obrażenia w wyniku uczestnictwa w badaniu. W związku z tym dochodzili oni roszczeń z tytułu zaniedbań i braku uzyskania w pełni świadomej zgody wobec każdego członka komisji odwoławczej ds. Instytucjonalnych UAB (IRB) i roszczeń o zaniedbanie, naruszenie obowiązku powierniczego i braku uzyskania w pełni świadomej zgody na dr Waldemara Carlo, proces główny śledczy.
Były to poważne zarzuty i biorąc pod uwagę, że badanie zostało zaprojektowane przez międzynarodowe konsorcjum badawcze neonatologów, 2 finansowane (po przeglądzie) przez Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka, 3 i poddane przeglądowi przez IRB w 23 uczestniczących ośrodkach, 4 wydawało się, że na pewnym poziomie cały nasz system nadzoru nad badaniami był na próbie.
Twierdząc, że projekt badania i IRB były zaniedbane, adwokaci powracający powracają do wcześniejszych ustaleń Urzędu Ochrony Nauki Humanitarnej (OHRP). W swoim dochodzeniu OHRP stwierdziło, zgodnie z listem z marca 2013 r. Do UAB, że formularze zgody na badanie były nieodpowiednie, ponieważ nie poinformowały rodziców o przewidywalnym ryzyku . Zamiast tego formularze zgody stwierdzały, że ponieważ oba rodzaje leczenia badanie było w ramach obecnego standardu opieki, udział w badaniu nie wiązał się z podwyższonym ryzykiem w porównaniu z brakiem udziału w badaniu. OHRP zażądał podjęcia działań naprawczych przez UAB.
OHRP przyznało później, w piśmie z czerwca 2013 r., Że nastąpiło powszechne nieporozumienie w odniesieniu do swoich regulacji i wstrzymało się z żądaniem podjęcia działań naprawczych. Niemniej jednak, adwokaci powoda użyli niektórych języków z wczesnej krytyki OHRP dotyczącej procesu zgody w swoich argumentach. Pozew w ten sposób poddawał proces rozumowania OHRP.
Dwóch z nich zostało losowo przydzielonych do grupy o niższym nasyceniu tlenem, a trzecie do grupy o wyższym nasyceniu. Wszystkie trzy przeżyły, ale problemy neurologiczne rozwinęły się w dwóch i retinopatia wcześniactwa w jednym. Rodzice twierdzili, że urazy te były spowodowane udziałem dzieci w badaniu i że ponieważ nie zostali ostrzeżeni o ryzyku związanym z badaniem, formularze zgody były niewystarczające.
Rozumowanie Bowdre a w odrzucaniu zarzutów rzuca światło na centralne kwestie kontrowersji
[hasła pokrewne: kursy fizjoterapia, kardiolog garwolin, propolis ]
[hasła pokrewne: bulging krążka międzykręgowego, olejek z drzewa sandałowego, czynnik wzrostu ]

Tags: , ,

No Responses to “Windykacja dla WSPARCIA”

 1. Daniel says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Gabinet Stomatologiczny[...]

 2. Jagna says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 3. Teodor says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: emg warszawa[...]

 4. Dorian says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: bulging krążka międzykręgowego czynnik wzrostu olejek z drzewa sandałowego