Wedlug statystyki urzedowej umarlo na chorobe serca w Polsce w 1. 1932 3. 300. 00 ludnosc

Według statystyki urzędowej umarło na chorobę serca w Polsce w 1. 1932 3. 300. 00 ludności, a w r. 1935 w miastach liczących powyżej 100. 000 mieszkańców 20,9%, w roku zaś 1936 – 19,8%, Szerokie rozpowszechnienie się chorób narządu krążenia ma nie tylko indywidualne znaczenie. Jest ono zjawiskiem o ogromnej doniosłości społecznej, gdyż obniżają one sprawność życiową oraz zdolność do pracy, a w późniejszych okresach czynią chorego inwalidą, który pozostaje nieraz latami na opiece społeczeństwa i przez to je obarcza. Ciężary powstające z tego tytułu dla społeczeństwa mogą być znacznie zmniejszone przez wczesne rozpoznanie rozpoczynającej się choroby. Niewątpliwie przyczyni się również do zmniejszenia zachorowań na choroby narządu krążenia i przez to odciąży społeczeństwo akcja mająca na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych oraz należyta opieka nad chorymi w przebiegu choroby zakaźnej. Dużą rolę odegrać powinn o stwarzanie zdrowych warunków mieszkaniowych oraz warunków pracy i należyte uporządkowanie samego trybu życia przez odpowiednie rozłożenie czasu na pracę, wypoczynek i sen. [więcej w: olej lniany, olejek kokosowy, jąkanie kloniczne ]

[podobne: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo