W stosunku do pokolenia starszego rola uswiadamiajaca przypada przede wszystkim osrodkom zdrowia

W stosunku do pokolenia starszego rola uświadamiająca przypada przede wszystkim ośrodkom zdrowia. Instytucje te niewątpliwie wywiążą się chlubnie z tego zadania, jeżeli w nauczaniu słuchaczów medycyny będą uwzględniane zasady nie tylko postępowania indywidualnego w każdym przypadku choroby narządu krążenia, ale zwracać się będzie należytą uwagę na indywidualne i społeczne metody zapobiegawcze uszkodzeniom narządu krążenia. Rolę takiej placówki społeczno dydaktycznej spełniłyby najlepiej stacje walki społecznej z chorobami narządu krążenia przy akademickich klinikach chorób wewnętrznych, wyposażonych we wszystkie nowoczesne metody badania tego narządu. W interesie własnym instytucje ubezpieczeń społecznych powinny wydatnie przyczynić się do powstawania i utrzymywania tych stacji. [przypisy: oczyszczanie organizmu, arganowy olejek, olej lniany ]

Tags: , ,

Comments are closed.