W ocenie objawów przedmiotowych na pierwszym miejscu stawiamy te które zdobywa sie podstawowymi metodami badania fizycznego

W ocenie objawów przedmiotowych na pierwszym miejscu stawiamy te, które zdobywa się podstawowymi metodami badania fizycznego już chociażby, dlatego, że możemy zastosować te metody we wszelkich okolicznościach nie zapominając w żadnym przypadku oznaczenia ciśnienia tętniczego za pomocą przyrządów. W miarę możności uciekamy się i do innych metod pomocniczych, które nieraz pogłębiają nasz sąd o chorobie. Badania przedmiotowe powinny dotyczyć całego ustroju, gdyż tylko w ten sposób da się wykryć częste w chorobach narządu krążenia powikłania i zmiany następowe, wywierające ze swej strony wpływ na narząd krążenia. Rokowanie zależy w chorobach narządu krążenia przede wszystkim od rodzaju choroby, jej okresu, przyczyny, która ją wywołała, powikłań, sprawności narządu krążenia i stanu mięśnia sercowego. Ceteris paribus rokowanie jest nieraz tym pomyślniejsze, im dłużej może chory oszczędzać narząd krążenia i przeprowadzać na leżyte leczenie. [patrz też: filtry do wody, olej arganowy, olej makadamia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: filtry do wody olej arganowy olej makadamia