Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 8

Odkrycia te kontrastują z wynikami innych badań, które wykazały zwiększone ryzyko perforacji jelit lub martwiczego zapalenia jelit32 lub urazu nosa17, 18 z donosowym IPPV lub zwiększonym ryzykiem odmy opłucnowej z CPAP.13 Nasze interwencje nie pozwoliły na oślepienie, pozostawiając potencjał nastawienia, pomimo wytycznych dotyczących odsadzania, ekstubacji i reaktywacji. Jednak mocną stroną badania była obiektywna ocena dysplazji oskrzelowo-płucnej, z zastosowaniem standardowego, zaślepionego testu redukcji tlenu w celu wyeliminowania klinicznej niepewności dotyczącej zapotrzebowania na tlen. Chociaż wyniki testów redukcji tlenu nie były dostępne dla 20 niemowląt, wtórna analiza, która obejmowała te dzieci przy użyciu starszego kryterium NIH dla dysplazji oskrzelowo-płucnej dała podobne wyniki.
Ta pragmatyczna próba nie określała urządzenia respiratora ani synchronizacji. To, czy zsynchronizowany IPPV w nosie poprawia mechanikę oddechową, pozostaje kontrowersyjne. 20, 1, 3, 3, 36. Ponadto, randomizowane próby synchronizacji podczas IPPV u zaintubowanych niemowląt nie wykazały istotnego zmniejszenia częstości dysplazji oskrzelowo-płucnej, ciężkiego krwotoku śródkomorowego, śmierci lub odmy opłucnowej. Dane obserwacyjne nie wykazały znacząco lepszych wyników w przypadku zsynchronizowanego IPPV w nosie w porównaniu z niezsynchronizowanym IPPV.38
Synchronizacja przepływu może być lepsza od innych metod synchronizacji podczas IPPV w nosie 35, ale nie została ona oceniona w dużych próbach, a te urządzenia nie są zatwierdzone przez FDA.35 Szeroko dostępne urządzenie dwupoziomowe (Infant Flow SiPAP, CareFusion) 39 zostało użyte przez kilka ośrodków w bieżącym badaniu. Krytyka tych urządzeń polega na tym, że ograniczają one szczytowe ciśnienie powyżej spoczynkowego dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego, często powodując niższe szczytowe ciśnienie wdechowe. Jedna z prób przetestowała urządzenie Infant Flow SiPAP przeciw CPAP i nie wykazała różnic w częstości reaktywacji lub dysplazji oskrzelowo-płucnej, ale próba była niedostateczna.39 Nasze badanie nie zostało zaprojektowane ani zasilane, aby porównać zsynchronizowane z niezsynchronizowanym donosowym IPPV; jednak w analizie wtórnej nie stwierdziliśmy znaczących różnic w wynikach między tymi podejściami lub między różnymi urządzeniami. Przyszłe urządzenia wykorzystujące nowe tryby wyzwalania będą musiały być ocenione w dużych randomizowanych próbach.
Podsumowując, wśród wcześniaków o wysokim ryzyku kwalifikujących się do nieinwazyjnych sposobów wspomagania oddychania w pierwszym miesiącu życia, nosowe IPPV nie przewyższa nosowego CPAP w odniesieniu do przeżycia bez dysplazji oskrzelowo-płucnej w wieku 36 tygodni po menstruacji. Żadne inne klinicznie ważne wyniki nie różniły się istotnie między grupami.
[hasła pokrewne: jąkanie kloniczne, polcortolon, olej lniany ]
[hasła pokrewne: przychodnia diabetologiczna, dyżury aptek malbork, dialab wyniki ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 8”

 1. Dorota says:

  Article marked with the noticed of: dom pogrzebowy warszawa[...]

 2. Cabbie says:

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

 3. Pluto says:

  [..] Cytowany fragment: badanie słuchu[...]

 4. Olga says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki dyżury aptek malbork przychodnia diabetologiczna