Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 7

Ponieważ zsynchronizowane i niesynchronizowane wsparcie dotyczy tylko grupy nosowej IPPV, to nierandomizowane porównanie nie było ściśle analizą podgrupy. Jednak wskaźniki dysplazji oskrzelowo-płucnej lub zgonu zsynchronizowanego IPPV w nosie (35,6% [36 z 101 niemowląt]) w porównaniu z niezsynchronizowanym IPPV w nosie (38,7% [108 z 279 niemowląt]) nie różniły się istotnie (P = 0,63). Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w rodzaju stosowanego urządzenia (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Dyskusja
W tym dużym, międzynarodowym, pragmatycznym badaniu porównaliśmy dwie aktualne strategie nieinwazyjnego wspomagania oddechowego, które mają na celu uniknięcie intubacji tchawicy u wcześniaków o wyjątkowo niskiej masie urodzeniowej. Obejmowaliśmy wczesne zastosowanie mające na celu uniknięcie intubacji tchawicy (w ciągu pierwszego tygodnia życia), a także wspomaganie oddychania po ekstubacji. Nie stwierdziliśmy istotnej różnicy między donosowym IPPV i CPAP nosa w ryzyku śmierci lub przeżycia z całkowitą dysplazją oskrzelowo-płucną, ani nie było znaczących różnic w zależności od masy urodzeniowej lub stanu przed intubacją. Chociaż ogólne wskaźniki śmierci lub przeżycia z dysplazją oskrzelowo-płucną były podobne w obu grupach, na podstawie 95% przedziału ufności wokół skorygowanego ilorazu szans, nasze wyniki są zgodne ze skutecznością, która mieści się w zakresie od 21% redukcji do 35%. % wzrostu ryzyka wystąpienia tego wyniku przy użyciu nosowego IPPV w porównaniu z nosowym CPAP. Ustalenia te podają w wątpliwość obecne powszechne stosowanie nosowego IPPV.27,28
Wyniki wcześniejszych badań wspierające obietnicę donosowego IPPV, jak podsumowano w czterech metaanalizach, 22-25 były niespójne w odniesieniu do tego, czy zmniejsza to ryzyko dysplazji oskrzelowo-płucnej. Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem zmniejszania dysplazji oskrzelowo-płucnej byłoby zmniejszenie potrzeby intubacji. Dwie z tych metaanaliz obejmowały zarówno intubację jak i dysplazję oskrzelowo-płucną jako wyniki i wykazały zmniejszenie częstości intubacji, ale nie dysplazji oskrzelowo-płucnej.23,24 Nasze badanie nie wykazało znaczących korzyści z nosowego IPPV w odniesieniu do któregokolwiek z tych wyników. Wyniki tych wcześniejszych badań mogą różnić się od naszych z kilku powodów. Większość z nich była badaniami jednoośrodkowymi, a większość zarejestrowanych większych dzieci (z masą urodzeniową do 1500 g), które w związku z tym miały niższy poziom wyjściowy ryzyka dysplazji oskrzelowo-płucnej niż dzieci w naszym badaniu. Mniejsze niemowlęta są bardziej podatne na reintubację ze ścianką klatki piersiowej i słabą siłą przepony 34. Przypuszczamy, że choć istotne są mechaniczne uszkodzenia, konieczne są dodatkowe strategie terapeutyczne dla niemowląt z niezwykle niedojrzałymi płucami.
Nie stwierdzono również istotnej różnicy w częstości występowania innych powikłań u noworodków między obiema grupami
[hasła pokrewne: kardiolog garwolin, jąkanie kloniczne, ekg w krakowie ]
[patrz też: opaska esmarcha, brodawka lojotokowa, leki na erekcję bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 7”

  1. Woo Woo says:

    Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

  2. Karol says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Analizy cen[...]

  3. Joanna says:

    to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

Powiązane tematy z artykułem: brodawka lojotokowa leki na erekcję bez recepty opaska esmarcha