Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 6

Dodatkowa korekta dotycząca płci, odbioru lub braku kontaktu z przedporodowymi glukokortykosteroidami oraz użycie lub niewykorzystanie kofeiny spowodowały podobny iloraz szans dla dysplazji oskrzelowo-płucnej lub zgonu (1,05; 95% CI, 0,80 do 1,39). Różnice między średnimi w działaniu leczenia były zgodne z przypadkową zmiennością (P = 0,89 dla jednorodności). Wyniki analizy określającej dysplazję oskrzelowo-płucną na podstawie wymaganego testu redukcji tlenu (u 371 niemowląt) lub wsparcia układu oddechowego lub dowolnego użycia tlenu w wieku 36 tygodni w wieku pomenstrujowym31 (w tym 20 niemowląt z brakującymi danymi pierwotnego wyniku badania ) były podobne do tych z analizy pierwotnej (iloraz szans skorygowany względem warstw, 1,03; 95% CI, 0,79 do 1,35). Drugorzędne wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki wtórne. Nie było znaczących różnic między grupami w poszczególnych składnikach pierwotnego wyniku: zgon przed 36 tygodniem okresu pomniej- szeniowego lub dysplazją oskrzelowo-płucną u osób, które przeżyły po 36 tygodniach (Tabela 2). Grupy te również nie różniły się istotnie częstościami innych wcześniej określonych wyników wtórnych (Tabela 3), w tym potencjalnymi szkodliwymi skutkami leczenia (np. Uraz nosa i martwicze zapalenie jelit) lub w czasie do pełnego karmienia, przyrost masy ciała po 36 tygodniach leczenia. wiek pomenstrualny i wiek ponadzmiesiowy przy ostatnim użyciu wentylacji mechanicznej lub uzupełniającego tlenu (tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Rezultaty oddechowe
Rysunek 2. Rysunek 2. Rozkład liczby intubacji postrandomizacyjnych według grupy leczenia. Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w wieku pomenstrualnym przy ostatnim użyciu jakiegokolwiek wspomagania wentylacji lub w korzystaniu z różnych rodzajów wsparcia.
Stopień przestrzegania przypisanego leczenia był wysoki. Niemowlęta, którym przypisano nosowe IPPV, otrzymały tę interwencję w 98,5% (mediana czasu trwania, 14 dni, a następnie mediana 6 dni CPAP w nosie, do 36 tygodni w wieku pomenstrujnym). Podobny odsetek z grupy nosowej CPAP otrzymał nosowy CPAP (mediana czasu trwania, 22 dni), chociaż naruszenia protokołu (zazwyczaj błędy administracyjne) spowodowały użycie nosowego IPPV u 9,5% niemowląt przypisanych do nosowego CPAP. Naruszenia te zostały szybko naprawione w celu ograniczenia ekspozycji. Odsetek dzieci, które przeżyły, u których nieinwazyjna pomoc zakończyła się niepowodzeniem i które wymagały intubacji postrandomizacyjnej, wyniosły 58,3% w grupie nosowej IPPV i 59,1% w grupie nosowej CPAP. Rysunek 2 pokazuje rozkład liczby reintubacji postrandomizacji. Mediana liczby reinkubacji była taka sama dla każdego leczenia. Duża liczba reinkubacji u niektórych niemowląt w obu grupach odzwierciedla trudność w odstawieniu wspomagania oddechowego, pomimo równie wysokiego spożycia kofeiny w obu grupach (w 98,8% niemowląt w grupie nosowej IPPV i 99,4% w grupie nosowej). Grupa CPAP) przynajmniej w jednym przypadku po randomizacji.
Analizy podgrup
W wcześniej zaplanowanych analizach podgrup nie stwierdzono istotnych interakcji między leczeniem a ośrodkiem, masą urodzeniową lub stanem przed intubacją
[więcej w: ekg w krakowie, olejek kokosowy, voluson ]
[hasła pokrewne: okulista mińsk mazowiecki, choroby przenoszone droga plciowa, bolimuszka ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 6”

 1. Tan Stallion says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: masaż[...]

 2. Bowler says:

  Do tego non stop zimne ręce

 3. Ewa says:

  Article marked with the noticed of: stomatolog Bytom[...]

 4. Old Regret says:

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

Powiązane tematy z artykułem: bolimuszka choroby przenoszone droga plciowa okulista mińsk mazowiecki