Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 5

Dwustronne wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wstępnie analizowane analizy podgrup dla warstwy narodzin i masy ciała, stanu poprzedniej intubacji oraz wpływu zsynchronizowanych lub niezsynchronizowanych postaci nosowego IPPV przeprowadzono z wykorzystaniem regresji logistycznej przez włączenie dodatkowego terminu interakcji leczenie po podgrupie . Zewnętrzny komitet monitorujący bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzał regularne przeglądy bezpieczeństwa pacjentów (na podstawie leczenia A w porównaniu z leczeniem B), stosując podsumowania danych zebrane przez niezależnego statystyka, zapewniając, że statystyk z badań (ostatni autor) nie był świadomy wyników. Oficjalne tymczasowe analizy skuteczności zostały przeprowadzone przez komitet monitorujący bezpieczeństwo i skuteczność, gdy dostępnych było 25%, 50% i 75% wyników. Wytyczną zatrzymania Haybittle-Peto ustalono na poziomie P <0,001 dla każdej analizy pośredniej. Zespół badawczy nie został poinformowany o wynikach tymczasowych. Ostateczna analiza została przeprowadzona pod koniec badania dopiero po zakończeniu wszystkich danych dotyczących skuteczności i sfinalizowaniu.
Wyniki
Badanie niemowląt
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie przesiewowe, losowanie i ukończenie badania. Od 7 maja 2007 r., Do 29 czerwca 2011 r., W sumie 34 witryn przeszukiwało 1586 niemowląt, które spełniały kryteria włączenia, z których 1550 kwalifikowało się, a 36 zostało wykluczonych z jednego lub więcej powodów. Rodziców 236 dzieci nie zwrócono się formalnie za świadomą zgodą, a rodzice 305 dzieci nie wyrazili zgody. Do badania zakwalifikowano łącznie 1009 niemowląt. CPAP oznacza ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych i okresową wentylację dodatnią ciśnieniem IPPV.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa. Od 7 maja 2007 r., Do 29 czerwca 2011 r., W sumie 34 ośrodków badało 1586 niemowląt, z czego 1550 było uprawnionych i 1009 było zapisanych (ryc. 1). Ważne cechy wyjściowe były dobrze zrównoważone między grupami, z tym wyjątkiem, że odsetek dzieci płci męskiej był wyższy w grupie nosowej IPPV niż w grupie nosowej CPAP (Tabela 1).
Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Wynik główny. Pierwotny wynik zgonu lub dysplazji oskrzelowo-płucnej stwierdzono u 98,6% niemowląt w grupie nosowej-IPPV iu 97,0% osób w grupie nosowej-CPAP (ryc. 1). Dwadzieścia niemowląt (7 w grupie nosowej-IPPV i 13 w grupie nosowej-CPAP) nie zostało poddane wymaganemu testowi redukcji tlenu (zazwyczaj ze względu na wczesne przeniesienie) i dlatego nie zostały uwzględnione w analizie pierwotnej. Obserwowana częstość zgonów lub dysplazji oskrzelowo-płucnej wynosiła 38,4% (191 z 497 niemowląt) z donosowym IPPV, w porównaniu z 36,7% (180 z 490) z donosowym CPAP; iloraz szans, dostosowany do stratyfikacji według masy urodzeniowej, stanu przed intubacją i ośrodka, wynosił 1,09 (95% CI, 0,83 do 1,43) (tabela 2)
[więcej w: amlodypina, jąkanie kloniczne, polcortolon ]
[więcej w: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 5”

 1. Jan says:

  Ja słyszałam i czytałam ksiazke Po co ten Jod

 2. Rita says:

  [..] Odniesienie w tekscie do badania psychotechniczne[...]

 3. Alan says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

 4. Tough Nut says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kolonoskop[...]

 5. Airport Hobo says:

  Zupełne lekceważenie nietoksycznych terapii

 6. Gunhawk says:

  [..] Odniesienie w tekscie do depilacja laserowa gdańsk[...]

 7. Pusher says:

  Ile razy juz to czytalem

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo