Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 4

Niemowlęta, które nie przeszły wymaganego testu redukcji tlenu nie zostały uwzględnione w pierwotnej analizie, ale zostały włączone do analizy wspomagającej, w której dysplazję oskrzelowo-płucną zdefiniowano za pomocą dowolnego uzupełniającego użycia tlenu w 36 tygodniu okresu pomenstrualnego (starsza definicja NIH) .30 Drugorzędne wyniki
Z góry ustalone wyniki wtórne to zgon przed 36 tygodniem życia w wieku pomenstrujnym, zgon przed pierwszym wypisem z domu, dysplazja oskrzelowo-płucna u osób, które przeżyły w wieku 36 tygodni po menstruacji, potrzeba reaktywacji, częstość występowania nieszczelności w powietrzu, wiek w wieku pomenstrujnym w końcu po wentylacji mechanicznej, w końcu stan przedmiesiączkowy zapewnia wsparcie układu oddechowego (w tym CPAP w nosie lub IPPV w nosie), wiek w wieku pomenstrujnym, w końcu dostarczenie dodatkowego tlenu, uszkodzenie mózgu (śródmiąższowe zmiany echodense, torbielowata okołokomorowa okołokomorowa, torbiel porefaliczna lub ventriculomegalia jako najgorszy możliwy wynik w ultrasonografii głowy wykonano w wieku . 36 tygodni w okresie pomeniczym), retinopatii wcześniactwa wymagającej terapii laserem lub chirurgii, urazu nosa (zdefiniowanego jako uraz nasady kolonii, martwicy lub epistaksji), posocznicy szpitalnej (zdefiniowanej jako dodatnia kultura krwi, dodatnia hodowla płynu mózgowo-rdzeniowego lub rozpoznanie zapalenia płuc), czas pełnego karmienia, ważenie t zysk po 36 tygodniach i perforacja jelitowa lub martwicze zapalenie jelit w zależności od stopnia zaawansowania Bella
Analizy podgrup
Przeprowadziliśmy trzy wstępnie zaplanowane analizy podgrup, zgodnie z warstwą urodzeniowo-wagową, stanem wcześniejszej intubacji, oraz w grupie nosowej IPPV, forma interwencji (zsynchronizowana lub niezsynchronizowana).
Analiza statystyczna
Obliczenie wielkości próby oparto na oczekiwanej szybkości zgonu lub dysplazji oskrzelowo-płucnej o wartości 46%, wartości uzyskanej z próby33, którą przeprowadzono w wielu ośrodkach uczestniczących w bieżącym badaniu. Oszacowaliśmy, że przy próbie 1000 niemowląt, badanie będzie miało 80% mocy do wykrycia względnego zmniejszenia ryzyka o 20% w pierwotnym wyniku z nosa IPPV w porównaniu z CPAP nosa, przy dwustronnym wskaźniku błędu typu I wynoszącym 0,05 . Było to bardziej zachowawcze niż względne zmniejszenie ryzyka o 27% (względne ryzyko, 0,73; 95% przedział ufności [CI], 0,49 do 1,07) zgłoszone w metaanalizach Cochrane z poprzednich badań porównujących donosowe IPPV z donosowym CPAP.24,25
Porównanie pierwotnego odsetka wyników pomiędzy grupami leczonymi oparto na wcześniej określonym modelu regresji logistycznej, dostosowanym do kategorii centrum, kategorii urodzeniowej i stanu poprzedzającej intubacji (tj. Czynniki stratyfikacji randomizacyjnej). Porównania wyników wtórnych przeprowadzono podobnie. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania statystycznego SAS, wersja 9.2 (SAS Institute)
[patrz też: oczyszczanie twarzy szczecin, drotaweryna, katowice medycyna estetyczna ]
[podobne: uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku, brak odruchu kolanowego, najlepszy spalacz tluszczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 4”

 1. Easy Sweep says:

  Lepiej dmuchać na zimne

 2. Krzysztof says:

  [..] Cytowany fragment: powiększanie ust[...]

 3. Old Man Winter says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 4. Screwtape says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet kosmetyczny kielce[...]

 5. Dagmara says:

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

Powiązane tematy z artykułem: brak odruchu kolanowego najlepszy spalacz tluszczu uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku