Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 2

Kiedy cykl pracy respiratora jest zsynchronizowany z własnym spontanicznym natchnieniem niemowlęcia, nosowy IPPV zwiększa objętość oddechową20 i zmniejsza asynchronię piersiowo-brzuszną.21 Tylko małe randomizowane badania porównują CPAP nosa z nosowym IPPV. Cztery metaanalizy 22-25 różniły się o to, które z 10 badań zostały uwzględnione i osiągnęły niespójne wnioski dotyczące kwestii, czy nosowe IPPV zmniejsza ryzyko dysplazji oskrzelowo-płucnej. Pomimo sprzecznych dowodów, nosowe IPPV jest powszechnie stosowane u niemowląt o bardzo niskiej masie urodzeniowej w kilku krajach26. 26 Aby zalecić nosowe IPPV w porównaniu z obecnym standardem opieki, nosa CPAP, konieczne było przeprowadzenie większej próby przewagi. Przeprowadziliśmy to międzynarodowe, randomizowane badanie, aby przetestować hipotezę, że nosowe IPPV poprawi wskaźnik przeżycia bez dysplazji oskrzelowo-płucnej w wieku 36 tygodni po menstruacji, w porównaniu z CPAP nosa, jako metoda nieinwazyjnego wspomagania oddychania w skrajnie niskich porodach. waga niemowląt.
Metody
Kryteria kwalifikacji
Zapisaliśmy noworodki na 34 oddziałach intensywnej terapii noworodków w 10 krajach. Niemowlęta kwalifikowały się, jeśli miały masę urodzeniową poniżej 1000 g oraz wiek ciążowy krótszy niż 30 tygodni i jeśli były kandydatami do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, albo jako początkowe wsparcie między urodzeniem a 7 dniami życia (co uznają za stosowne dla klinicystów ) lub po pierwszej ekstubacji i wycofaniu mechanicznego wsparcia podczas pierwszych 28 dni życia. Niemowlęta zostały wykluczone, jeśli miały umrzeć, miały wrodzone nieprawidłowości (w tym nieprawidłowości w drogach oddechowych [np. Sekwencję Pierre a Robina i rozszczep wargi i podniebienia]), wymagały operacji lub miały zaburzenia nerwowo-mięśniowe.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez zespoły ds. Etyki badań na Uniwersytecie McMaster i uczestniczących ośrodkach. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodziców lub opiekunów kwalifikujących się niemowląt przed randomizacją. Pierwszy i ostatni autor bierze odpowiedzialność za dokładność i kompletność zgłaszanych danych oraz za wierność raportu w protokole badania, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Randomizacja
Zapisy i leczenie zostały wykonane przy użyciu bezpiecznej strony internetowej badania po weryfikacji statusu kwalifikowalności i zgody. Przydziały leczenia (w stosunku 1: 1) oparto na uprzednio sprecyzowanej randomizowanej sekwencji (z losowym rozmiarem bloku 2 lub 4), z rozwarstwieniem według cechy środkowej i dwójki niemowląt: masa urodzeniowa (<750 g lub 750 do 999 g ) i statusu w odniesieniu do wcześniejszej intubacji (odzwierciedlającej czas trwania i czas intubacji). Nienasycona warstwa obejmowała niemowlęta uznane za kwalifikujące się w ciągu pierwszych 7 dni życia, których skumulowany czas trwania intubacji wynosił 24 godziny lub mniej, a warstwa poprzedzająca intubację składała się z dzieci narażonych na więcej niż 24 godziny intubacji i wsparcia wentylacyjnego, które ekstubowano i podano nieinwazyjne wsparcie w ciągu pierwszych 28 dni życia [hasła pokrewne: badanie ginekologiczne filmiki, medycyna pracy po angielsku, voluson ] [hasła pokrewne: sanitas lublin rejestracja, medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Trial porównujący nieinwazyjne strategie wentylacyjne u wcześniaków AD 2”

 1. Tacklebox says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta Bytom[...]

 2. Knuckles says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 3. Marcelina says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: medycyna sportowa[...]

 4. Cereal Killer says:

  Chory powinien leżeć na boku.

Powiązane tematy z artykułem: medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz sanitas lublin rejestracja