Trendy w przerzutowym raku piersi i prostacie – wnioski z dynamiki raka

Pacjenci, u których występuje rak przerzutowy, są silnymi motywatorami do wczesnego wykrywania raka. Badania przesiewowe dają nadzieję, że nowotwór można wykryć we wczesnej, zlokalizowanej fazie, kiedy jest bardziej podatny na leczenie. Ta nadzieja jest oparta na paradygmacie przypisywanym Williamowi Stewartowi Halstedowi, który utrzymuje, że rak powstaje w jednym miejscu, rośnie tam i ostatecznie migruje do lokalnych węzłów chłonnych, a następnie do dalszych narządów. Jeśli paradygmat Halsteda jest poprawny, skuteczne badanie przesiewowe powinno umożliwić wczesne wykrycie nowotworów przeznaczonych do przerzutów i zmniejszyć częstość występowania nowotworów, które po raz pierwszy występują jako choroba przerzutowa. Takie przesunięcie fazowe jest zazwyczaj postrzegane jako konieczne, ale niewystarczające, aby umożliwić skrining w celu zmniejszenia śmiertelności. Zachorowalność na raka, która była przerzutu w pierwszej prezentacji, Stany Zjednoczone, 1975-2012.Data dotyczy raka piersi (historyczny odległy model SEER) wśród kobiet w wieku 40 lat lub starszych i raka prostaty (IV etap wspólnego komitetu amerykańskiego) wśród mężczyzn 40 lat wieku lub starszych.
Rozważaliśmy dwa rodzaje raka – piersi i prostaty – dla których szczególnie duży wpływ miało badanie przesiewowe. Program nadzoru, epidemiologii i wyników końcowych (SEER) dostarcza danych na temat występowania raka przerzutowego – wskaźnika obejmującego tylko przypadki, w których rak jest najpierw diagnozowany, gdy pacjent prezentuje przerzuty, a nie te, w których zdiagnozowano raka we wczesnym stadium a następnie przechodzi do choroby przerzutowej. Częstość występowania przerzutowego raka piersi jest stała od 1975 r. (Patrz wykres). Przeciwnie, częstość przerzutowego raka gruczołu krokowego zmniejszyła się o połowę od 1988 r. Chociaż dane SEER nie są dostępne dla wcześniejszych lat, dane z rejestru Seattle-Puget Sound sugerują, że częstość występowania przerzutowego raka prostaty była stabilna przed rokiem 1988.1
Co tłumaczy te niezgodne trendy. Stabilne występowanie przerzutowego raka piersi sugeruje dwie rzeczy. Po pierwsze, podstawowe prawdopodobieństwo wystąpienia tej postaci raka piersi jest samo w sobie stabilne. Po drugie, mammografia przesiewowa nie była w stanie zidentyfikować na wcześniejszym etapie, zanim pojawią się objawy, nowotworów, które mają stać się przerzutowymi. Średni wiek rozpoznania u kobiet w wieku 40 lat i starszych nie zmienił się w ciągu ostatnich 37 lat, utrzymując się na poziomie 63,7 roku. Albo mammografia nie jest wystarczająco czuła, aby wcześnie wykryć te nowotwory, albo nie pasuje do paradygmatu Halsteda o stałym postępie. Brak zmian w częstości występowania choroby przerzutowej jest zgodny z hipotezą, że rak sutka jest chorobą ogólnoustrojową do czasu wykrycia – paradygmat typowo przypisywany Bernardowi Fishera.
Natomiast gwałtowny spadek częstości występowania przerzutowego raka prostaty jest najprawdopodobniej wynikiem badań przesiewowych antygenu specyficznego dla prostaty (PSA). Szybka absorpcja badań przesiewowych w kierunku PSA doprowadziła do dramatycznego wzrostu ogólnej liczby diagnoz raka prostaty na początku lat 90. XX wieku2, który nie ma sobie równych w danych na temat raka w USA. Chociaż spadek częstości występowania choroby przerzutowej mógł być spowodowany interwencją mającą na celu zmniejszenie ryzyka raka prostaty lub zmniejszenie czynnika rakotwórczego dla środowiska, na przykład, trudno jest wyobrazić sobie inny czynnik zmieniający się i wywierający tak szybki efekt.
[hasła pokrewne: Upadłość transgraniczna, amlodypina, kursy fizjoterapia ]
[podobne: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Trendy w przerzutowym raku piersi i prostacie – wnioski z dynamiki raka”

 1. Monika says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 2. Marta says:

  [..] Odniesienie w tekscie do universal creatine[...]

 3. Tacklebox says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 4. Seweryn says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu detoks[...]

 5. Stacker of Wheat says:

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

 6. Swampmasher says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdrowie choroba trzewna[...]

 7. Cabbie says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo