Posts Tagged ‘choroby przenoszone droga plciowa’

Współczesne problemy w leczeniu schizofrenii ad

Sunday, September 1st, 2019

Przedstawiono rzetelny przegląd stosowania klozapiny w leczeniu opornej na leczenie schizofrenii. Lepsza skuteczność antypsychotyczna tego leku jest udokumentowana, ale inne nowe, nietypowe związki prezentowane są z nieco większym entuzjazmem niż uzasadniają dane eksperymentalne. Jest to szczególnie prawdziwe w rozdziale dotyczącym leczenia uzależnień od objawów negatywnych, gdzie mało uwagi poświęca się rozróżnianiu pierwotnych od wtórnych objawów negatywnych. Te ostatnie reagują na leczenie, ale nowe leki są przedstawiane jako bardziej obiecujące niż w rzeczywistości dla pierwotnych negatywnych objawów. Czytelnik znajdzie doskonałe dyskusje na temat postępowania w przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących leczenia neuroleptycznego oraz strategii podawania niskich dawek i ukierunkowanych leków w leczeniu podtrzymującym. …read more