Posts Tagged ‘bulging krążka międzykręgowego’

wymacujemy najbardziej wrazliwy punkt

Friday, December 21st, 2018

Przesuwając całą krtań poza linię środkową ciała palcem wskazującym tejże ręki, wchodzimy pomiędzy chrząstkę tarczowatą a kość gnykową, mniej więcej w połowie długości rogu większego kości gnykowej, wymacujemy najbardziej wrażliwy punkt, który przy silniejszym ucisku daje odruchowy ból w uchu do nerwu krtaniowego górnego Punkt ten odpowiada miejscu przejścia nerwu przez więzadło tarczowo-gnykowe. Wkłuwając cienką igłę na głębokość 1 lub 112 cm natrafiamy na pień nerwu, czego dowodem jest silny, kłujący ból w uchu (o czym chory daje znać przez podniesienie ręki). Niekiedy wkłutą igłą musimy poszukać tego nerwu w obrębie wspomnianego punktu orientacyjnego. W chwili znalezienia go wstrzykujemy 1 ml alkoholu. W przypadkach, kiedy znieczulenia tą drogą nie da się otrzymać albo jeżeli chcemy otrzymać trwalsze znieczulenie, przystępujemy do przecięcia nerwu krtaniowego górnego. …read more

Przygotowanie lodem zabezpiecza równiez przed wstrzasem operacyjnym

Thursday, December 20th, 2018

…read more

Zakazenie moze spowodowac krwotok wtórny

Wednesday, December 19th, 2018

Zakażenie może spowodować krwotok wtórny; należy przeto pamiętać o krwawieniach zwiastujących, po których krwotok powstaje, zresztą nie zawsze. Musi być pod ręką opaska Esmarcha i krew konserwowana. 2. Odjecie palców Gdziekolwiek pozwalają na to warunki, tworzymy długi płat dłoniowy, tak by blizna wypadła po stronie prostowników. Naczyń nie podwiązujemy, ponieważ trudno oddzielić je od nerwów, a ujęcie w podwiązkę nerwu powoduje uporczywe bóle. …read more

W ocenie objawów przedmiotowych na pierwszym miejscu stawiamy te które zdobywa sie podstawowymi metodami badania fizycznego

Monday, December 17th, 2018

W ocenie objawów przedmiotowych na pierwszym miejscu stawiamy te, które zdobywa się podstawowymi metodami badania fizycznego już chociażby, dlatego, że możemy zastosować te metody we wszelkich okolicznościach nie zapominając w żadnym przypadku oznaczenia ciśnienia tętniczego za pomocą przyrządów. W miarę możności uciekamy się i do innych metod pomocniczych, które nieraz pogłębiają nasz sąd o chorobie. Badania przedmiotowe powinny dotyczyć całego ustroju, gdyż tylko w ten sposób da się wykryć częste w chorobach narządu krążenia powikłania i zmiany następowe, wywierające ze swej strony wpływ na narząd krążenia. Rokowanie zależy w chorobach narządu krążenia przede wszystkim od rodzaju choroby, jej okresu, przyczyny, która ją wywołała, powikłań, sprawności narządu krążenia i stanu mięśnia sercowego. Ceteris paribus rokowanie jest nieraz tym pomyślniejsze, im dłużej może chory oszczędzać narząd krążenia i przeprowadzać na leżyte leczenie. …read more