Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym

Nie wiadomo, czy szybkie obniżenie podwyższonego ciśnienia krwi poprawi wyniki u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym. Metody
Losowo przypisaliśmy 2839 pacjentom, którzy mieli spontaniczny krwotok śródmózgowy w ciągu ostatnich 6 godzin i którzy mieli podwyższone skurczowe ciśnienie krwi, aby poddać się intensywnemu leczeniu w celu obniżenia ciśnienia krwi (z docelowym poziomem skurczowym <140 mm Hg w ciągu godziny) lub wytyczną - zalecane leczenie (z docelowym poziomem skurczowym <180 mm Hg) za pomocą środków wybranych przez lekarza. Pierwszorzędowym rezultatem była śmierć lub poważna niepełnosprawność, która została zdefiniowana jako wynik 3 do 6 na zmodyfikowanej skali Rankina (w której wynik 0 oznacza brak objawów, wynik 5 wskazuje na poważną niepełnosprawność, a wynik 6 wskazuje na śmierć ) po 90 dniach. Dokonano również wstępnej porządkowej oceny zmodyfikowanego wyniku Rankina. Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych została porównana między obiema grupami.
Wyniki
Spośród 2794 uczestników, u których można było określić pierwotny wynik, 719 z 1382 uczestników (52,0%) otrzymujących intensywne leczenie, w porównaniu z 785 z 1412 (55,6%) otrzymujących zalecone leczenie, miało pierwotne zdarzenie wynikowe (iloraz szans z intensywne leczenie, 0,87, przedział ufności 95% [CI], 0,75 do 1,01, P = 0,06). Analiza porządkowa wykazała znacząco niższe zmodyfikowane wyniki Rankina z intensywnym leczeniem (iloraz szans dla większej niepełnosprawności, 0,87, 95% CI, 0,77 do 1,00, P = 0,04). Śmiertelność wyniosła 11,9% w grupie otrzymującej intensywne leczenie i 12,0% w grupie otrzymującej zalecaną terapię. Ciężkie działania niepożądane o ciężkim przebiegu wystąpiły odpowiednio u 23,3% i 23,6% pacjentów w obu grupach.
Wnioski
U pacjentów z krwotokiem śródmózgowym nasilone obniżenie ciśnienia krwi nie spowodowało znaczącego zmniejszenia częstości pierwotnego wyniku zgonu lub ciężkiej niepełnosprawności. Analiza porządkowa zmodyfikowanych wyników Rankina wskazywała na lepsze wyniki czynnościowe przy intensywnym obniżaniu ciśnienia krwi. (Finansowane przez National Health and Medical Research Council of Australia; INTERACT2 ClinicalTrials.gov number, NCT00716079.)
Wprowadzenie
Ostry krwotok śródmózgowy, który jest najłatwiejszą do wyleczenia formą udaru, dotyka rocznie ponad milion osób na świecie, 1,2 z wynikiem określonym przez objętość i wzrost krwiaka.35 Ciśnienie krwi często wzrasta po krwotoku śródmózgowym 6 często osiąga bardzo wysoki poziom i jest predyktorem wyniku. 7-11 Na podstawie wyników badania fazy pilotażowej, Intensywne Redukcje Ciśnienia Krwi w Ostre Krwotokowej Próbie Krwiowej (INTERACT1), 12-14 przeprowadziliśmy badanie fazy głównej, INTERACT2,15 w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności wczesnego intensywnego obniżania ciśnienia krwi u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym.
Metody
Wersja próbna
INTERACT2 było międzynarodowym, wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym, otwartym, zakończonym ślepym testem punkt końcowy
[przypisy: voluson, bezdechy nocne leczenie, kasetony świetlne ]
[więcej w: przychodnia diabetologiczna, dyżury aptek malbork, dialab wyniki ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym”

 1. Riff Raff says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odchudzanie szczecin[...]

 2. Cool Whip says:

  Zapalenie oskrzeli mam co najmniej 2 razy w roku

 3. Keystone says:

  Article marked with the noticed of: integracja sensoryczna warszawa[...]

 4. Alicja says:

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

 5. Dagmara says:

  Article marked with the noticed of: leczenie dzieci[...]

 6. Freak says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki dyżury aptek malbork przychodnia diabetologiczna