Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 8

Jednak w analizie porządkowej pierwotnego wyniku, w którym wzmocniono statystyczną moc oceny funkcjonowania fizycznego, uzyskano znacznie lepsze wyniki funkcjonalne u pacjentów przydzielonych do intensywnego leczenia w celu obniżenia ich ciśnienia krwi niż u pacjentów przypisanych leczeniu zalecanemu. 22,28 Co więcej, znacznie lepsze było fizyczne i psychiczne samopoczucie wśród pacjentów poddanych intensywnemu leczeniu. Wyniki te są zgodne z obserwacyjnymi wynikami epidemiologicznymi wiążącymi wysokie poziomy ciśnienia krwi ze słabymi wynikami u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym7-11 i wskazują, że wczesne intensywne obniżanie ciśnienia krwi w tej populacji pacjentów jest bezpieczne. Nie było jednoznacznych dowodów na heterogeniczność efektu leczenia w żadnej wcześniej zdefiniowanej podgrupie – nawet w podgrupie określonej według regionu (Chiny vs. gdzie indziej). Co więcej, nie było dowodów na istotną modyfikację efektu w zależności od historii lub bez nadciśnienia tętniczego, co jest istotne, ponieważ postulowano, że pacjenci z nadciśnieniem mają tendencję do autoregulacji mózgowej w górę i być może zwiększone ryzyko niedokrwienia mózgu. związane z intensywnym obniżaniem ciśnienia krwi.8 Jednak, biorąc pod uwagę krytyczną naturę i szybką ewolucję krwawienia w mózgu, dość zaskakującym odkryciem był brak istotnej różnicy w wpływie leczenia pomiędzy pacjentami, którzy zostali wcześnie ranowani (w ciągu 4 godzin po krwotoku śródmózgowym) i tych, którzy później zostali poddani randomizacji. Może to odzwierciedlać ograniczoną siłę analiz podgrup lub prawdziwą niezależność wpływu interwencji od momentu rozpoczęcia leczenia. Od samego początku intensywne obniżanie ciśnienia krwi nie miało wyraźnego wpływu na zmniejszenie wzrostu krwiaka, kluczowego wyznacznika wczesnej śmierci, mogą pojawić się inne mechanizmy, takie jak neuroprotekcja lub zmniejszenie obrzęku, które skutkuje pozytywne wyniki kliniczne z tym leczeniem. Oczekuje się, że trwające leczenie przeciwnadciśnieniowe w ostrym procesie krwotoku mózgowego (ATACH) II29 dostarczy dodatkowych informacji na temat roli intensywnego obniżania ciśnienia krwi w ciągu 4,5 godziny po wystąpieniu krwotoku śródmózgowego, ale przyszłe oceny leczenia u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym które są przeprowadzane w warunkach przedszpitalnych lub w bardziej długich okresach po rozpoczęciu niż testowane w INTERACT2 mogą być uzasadnione.
Obecne badanie ma kilka mocnych stron, w tym dużą wielkość próby, centralne ukrywanie zadań leczenia oraz wysokie wskaźniki obserwacji i przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia.
[patrz też: katowice medycyna estetyczna, pielęgnowanie chorego nieprzytomnego, amlodypina ]
[więcej w: przychodnia diabetologiczna, dyżury aptek malbork, dialab wyniki ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 8”

 1. Jagna says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 2. Kamil says:

  [..] Odniesienie w tekscie do USG ciąży[...]

 3. Trip says:

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 4. Tan Stallion says:

  [..] Odniesienie w tekscie do salon kosmetyczny kielce[...]

 5. Marcin says:

  jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

 6. Manimal says:

  Article marked with the noticed of: lekarz medycyny estetycznej[...]

 7. Aleks says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki dyżury aptek malbork przychodnia diabetologiczna