Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 6

4,5 godziny [odstęp międzykwartylowy, 3,0 do 7,0], P <0,001); średni czas od randomizacji do rozpoczęcia leczenia był również krótszy w grupie intensywnego leczenia (6 minut [odstęp międzykwartylowy, od 0 do 39] w porównaniu z 19 minutami [zakres międzykwartylowy, od 0 do 167]). Więcej pacjentów w grupie intensywnego leczenia niż w grupie leczonej wzorca otrzymywało dwa lub więcej środków dożylnych w celu obniżenia ciśnienia krwi (26,6% vs. 8,1%, P <0,001). Średnie skurczowe ciśnienie krwi różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami od 15 minut do 7 dnia po randomizacji (ryc. S2 w dodatkowym dodatku); po godzinie średnie skurczowe ciśnienie krwi wynosiło 150 mm Hg w grupie intensywnego leczenia (u 462 pacjentów [33,4%] osiągających docelowy poziom ciśnienia krwi <140 mm Hg) w porównaniu z 164 mm Hg w grupie leczonej standardowo (różnica 14 mm Hg, P <0,001). Jak pokazano w Tabeli 2, nie było znaczących różnic między obiema grupami w odniesieniu do innych aspektów opieki medycznej w ciągu 7 dni po randomizacji, z wyjątkiem decyzji o wycofaniu aktywnego leczenia i opieki w przypadku większej liczby uczestników w grupa intensywnego leczenia niż w grupie leczonej standardowo (75 uczestników [5,4%] vs. 46 uczestników [3,3%], P = 0,005). Wyniki kliniczne i poważne zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pierwotne, wtórne i bezpieczeństwa po 90 dniach. Po 90 dniach 719 uczestników (52,0%) w grupie intensywnego leczenia, w porównaniu z 785 (55,6%) w grupie leczonej standardem, miało zły wynik (iloraz szans z intensywnym leczeniem, 0,87; przedział [CI], 0,75 do 1,01, P = 0,06) (tabela 3). Analiza porządkowa wykazała znaczące korzystne przesunięcie w rozkładzie wyników na zmodyfikowanej skali Rankina przy intensywnym leczeniu obniżającym ciśnienie krwi (łączny iloraz szans dla przesunięcia do wyższej zmodyfikowanej oceny Rankina, 0,87, 95% CI, 0,77 do 1,00; P = 0,04) (tabela 3 i rys. S3 w dodatkowym dodatku). Skorygowane analizy wykazały spójność efektu leczenia w odniesieniu do podstawowych i kluczowych wyników wtórnych w modelach regresji logistycznej, które zawierały zmienne prognostyczne i różne punkty odcięcia w zmodyfikowanej skali Rankina (tabela S1 w dodatkowym dodatku).
W ocenie pięciu domen EQ-5D uczestnicy grupy intensywnego leczenia zgłosili mniej problemów i mieli znacznie lepszą ogólną jakość życia związaną ze zdrowiem po 90 dniach niż osoby w grupie stosującej standardową terapię (średnia [. SD] wynik użyteczności, 0,60 . 0,39 wobec 0,55 . 0,40; P = 0,002) (tabela 3).
Rysunek 1. Ryc. 1. Wpływ wczesnego, intensywnego leczenia obniżającego ciśnienie krwi na pierwotny wynik, zgodnie z wcześniej określonymi podgrupami
[hasła pokrewne: propolis, amlodypina, kursy fizjoterapia ]
[więcej w: okulista mińsk mazowiecki, choroby przenoszone droga plciowa, bolimuszka ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 6”

 1. Mr. Fabulous says:

  Polska sluzba zdrowia nie jest taka zla

 2. Leonard says:

  [..] Cytowany fragment: błędy medyczne odszkodowania[...]

 3. Glyph says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 4. Tymoteusz says:

  [..] Cytowany fragment: psychoterapeuta lublin[...]

 5. Gaja says:

  Hipokryzja i pomroczność świadoma

 6. Klaudia says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog Warszawa[...]

 7. Sofa King says:

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

Powiązane tematy z artykułem: bolimuszka choroby przenoszone droga plciowa okulista mińsk mazowiecki