Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 3

Ciężkość udaru oceniano za pomocą GCS17 i National Institutes of Health Stroke Scale21 (NIHSS, w którym wyniki wahały się od 0 do 42, z wyższymi wynikami wskazującymi na poważniejszy deficyt neurologiczny) na początku, w 24 godziny, i po 7 dniach (lub w momencie wypisu, jeśli miało to miejsce przed upływem 7 dni). TK mózgu (lub MRI) wykonywano zgodnie ze standardowymi technikami na początku badania (w celu potwierdzenia rozpoznania) u wszystkich pacjentów i 24 . 3 godziny w podgrupie pacjentów, którzy byli leczeni w miejscach, w których powtórne skanowanie było częścią rutyny ćwiczyć lub zatwierdzić do badań. Uczestnicy byli monitorowani osobiście lub przez telefon po 28 dniach i po 90 dniach przez przeszkolony personel lokalny, który nie był świadomy zadań grupowych. Uczestnicy, którzy nie otrzymali przydzielonego leczenia lub nie przestrzegali protokołu, zostali w pełni uwzględnieni, a ich dane zostały uwzględnione w analizach zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Mierniki rezultatu
Pierwszorzędową miarą wyniku był odsetek uczestników ze słabym wynikiem, określanym jako zgon lub poważna niepełnosprawność. Poważna niepełnosprawność została zdefiniowana jako wynik 3 do 5 w zmodyfikowanej skali Rankina po 90 dniach od randomizacji. Wyniki na zmodyfikowanej skali Rankina mieszczą się w zakresie od 0 do 6, z wynikiem 0 wskazującym brak objawów; wynik 5 oznaczający poważną niepełnosprawność, zamknięcie w łóżku lub nietrzymanie moczu; i wynik 6 oznaczający śmierć. Protokół określony jako śmierć lub ciężka niepełnosprawność u pacjentów leczonych w ciągu 4 godzin od pojawienia się krwotoku wewnątrzczaszkowego jako kluczowy wynik drugorzędny.15 Jednak w trakcie badania, porządkowe podejścia do analizy zmodyfikowanych wyników Rankina zyskały akceptację w udarze próby. Dlatego w ostatecznym planie analizy statystycznej, 16, który został napisany przed rozpoczęciem analizy danych, kluczowy wynik drugorzędny został ponownie zdefiniowany jako funkcja fizyczna na wszystkich siedmiu poziomach zmodyfikowanej skali Rankina, ustalonej przy użyciu analizy porządkowej.22
Inne drugorzędne wyniki to śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny i śmiertelność specyficzna dla danej przyczyny (sklasyfikowana w centralnej lokalizacji, zgodnie z definicjami zawartymi w dodatkowym dodatku, przez niezależnych ekspertów ds. Orzecznictwa, którzy dokonali przeglądu przedłożonych dokumentów medycznych); pięć wymiarów jakości życia związanej ze zdrowiem (mobilność, opieka własna, zwykłe czynności, ból lub dyskomfort i lęk lub depresja), zgodnie z oceną z wykorzystaniem kwestionariusza europejskiego standardu jakości życia (EQ-5D), 23 z każdym wymiarem ocenianym według jednego z trzech poziomów dotkliwości (bez problemów, umiarkowanych problemów lub skrajnych problemów); czas trwania pierwszej hospitalizacji; miejsce zamieszkania w ośrodku opieki stacjonarnej po 90 dniach; słabe wyniki po 7 dniach i po 28 dniach; i poważne zdarzenia niepożądane
[patrz też: amlodypina, ekg w krakowie, bielenda olejek do kąpieli ]
[przypisy: bulging krążka międzykręgowego, olejek z drzewa sandałowego, czynnik wzrostu ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 3”

 1. Natalia says:

  Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

 2. Oskar says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu podolog[...]

 3. Shooter says:

  może i was dotyczy podobny problem

 4. Mad Irishman says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu hurtownia włosów naturalnych[...]

 5. Digger says:

  Dieta jest najważniejsza

Powiązane tematy z artykułem: bulging krążka międzykręgowego czynnik wzrostu olejek z drzewa sandałowego