Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 2

Szczegóły projektu zostały już opublikowane15,16 i zostały podsumowane w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W skrócie, porównaliśmy wpływ strategii zarządzania na obniżenie skurczowego ciśnienia krwi w ciągu godziny z zalecaną strategią zalecaną, która zakłada wyższe skurczowe ciśnienie krwi, u pacjentów, którzy mieli skurczowe ciśnienie krwi pomiędzy 150 a 220 mm Hg. i którzy nie mieli określonego wskazania lub przeciwwskazania do leczenia obniżającego ciśnienie krwi, które mogłoby być rozpoczęte w ciągu 6 godzin po wystąpieniu spontanicznego krwotoku śródczaszkowego; rozpoznanie krwotoku wewnątrzczaszkowego potwierdzono za pomocą tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli wystąpiła strukturalna przyczyna mózgowa do krwotoku śródmózgowego, jeśli znajdowali się w głębokiej śpiączce (zdefiniowanej jako wynik 3 do 5 w skali Glasgow Coma Scale [GCS], 17, w której wyniki wahały się od 3 do 15, przy niższych punktach wskazujących na obniżenie poziomu świadomości), jeśli mieli masywny krwiak ze złym rokowaniem lub jeśli wczesna operacja mająca na celu ewakuację krwi była planowana. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od każdego pacjenta lub zastępcy prawnego (przed randomizacją lub tak szybko jak to możliwe później) zgodnie z krajowymi przepisami. Badacze wprowadzili dane bazowe do bazy danych związanej z bezpiecznym systemem losowym opartym na sieci Web. Dane zostały sprawdzone w celu potwierdzenia kwalifikowalności pacjenta, a kilka kluczowych zmiennych klinicznych zarejestrowano, zanim system wyznaczył uczestnika do intensywnego lub zalecanego przez lekarza postępowania z ciśnieniem tętniczym za pomocą algorytmu minimalizacji, aby zapewnić zrównoważenie grup w odniesieniu do kraju, szpitala i czasu (.4 godziny vs.> 4 godziny) od początku krwotoku śródmózgowego. W przypadku uczestników, którzy zostali przydzieleni do intensywnego leczenia w celu obniżenia ciśnienia krwi (grupa intensywnego leczenia), leczenie dożylne i leczenie środkami doustnymi rozpoczęto zgodnie z wcześniej określonymi protokołami leczenia, które opierały się na lokalnej dostępności agentów, z celem uzyskania skurczowego ciśnienia krwi poniżej 140 mm Hg w ciągu godziny po randomizacji i utrzymania tego poziomu przez następne 7 dni. U uczestników, którzy zostali przydzieleni do otrzymywania zalecanego leczenia zalecanego (grupa leczona standardem), leczenie obniżające ciśnienie krwi było podawane, gdy ich skurczowe ciśnienie krwi było wyższe niż 180 mm Hg; nie określono żadnego niższego poziomu.18-20 Wszyscy uczestnicy otrzymywali doustne leki przeciwnadciśnieniowe (lub miejscowe azotany) w ciągu 7 dni (lub w przypadku wypisu ze szpitala, jeśli miało to miejsce przed upływem 7 dni), nawet jeśli środki musiały być podawane przez sonda nosowo-żołądkowa; leczenie skojarzone z inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę i lekiem moczopędnym zalecono, jeśli leczenie to nie było przeciwwskazane i jeśli nie wymagano specjalnych leków, w celu uzyskania skurczowego ciśnienia krwi poniżej 140 mm Hg podczas obserwacji po zapobieganie nawrotom udaru.
Oceny
Charakterystykę demograficzną i kliniczną rejestrowano w momencie rejestracji
[więcej w: polcortolon, bielenda olejek do kąpieli, centrum medyczne rzeszów ]
[więcej w: sanitas lublin rejestracja, medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Szybkie obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem wewnątrzczaszkowym AD 2”

  1. Piotr says:

    U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

  2. Hanna says:

    [..] Odniesienie w tekscie do chirurgia plastyczna[...]

  3. Sexual Chocolate says:

    Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz sanitas lublin rejestracja