Standaryzacja pomiarów wyników pacjentów

Historia historii staje się coraz bardziej wyraźna: opieka zdrowotna przenosi uwagę z zakresu świadczonych usług na wartość stworzoną dla pacjentów, z wartością zdefiniowaną jako wyniki osiągnięte w stosunku do kosztów1. Ale postęp był powolny i zatrzymał się, częściowo ponieważ pomiar wyników istotnych dla pacjentów, oprócz przeżycia, pozostaje ograniczony. I w wielu warunkach śmierć jest rzadkim wynikiem, którego miara nie odróżnia doskonałości od jedynie kompetentnych dostawców. Doświadczenie w innych dziedzinach sugeruje, że systematyczny pomiar wyników jest warunkiem sine qua non poprawy wartości. Istotne jest również, aby wszystkie prawdziwe modele oparte na wartości były omawiane lub wdrażane w opiece zdrowotnej. Brak pomiaru wyników spowolnił reformę refundacji i doprowadził do wahania wśród podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, aby objąć odpowiedzialność za wyniki.
Jeśli mamy odblokować potencjał opartej na wartości opieki zdrowotnej dla poprawy prowadzenia pojazdu, pomiar wyników musi przyspieszyć. Oznacza to zobowiązanie się do zmierzenia minimalnego wystarczającego zestawu wyników dla każdego poważnego stanu zdrowia – z dobrze zdefiniowanymi metodami ich zbierania i dostosowywania ryzyka – a następnie standaryzację tych zestawów w kraju i na świecie.
Kategorie środków jakości wymienionych w Krajowej Izbie Kontroli Środków Jakości (NQMC). Dlaczego pojawienie się podstawowych miar wydajności było tak trudne w opiece zdrowotnej, kiedy wydaje się, że występuje naturalnie w innych dziedzinach. Po pierwsze, w opiece zdrowotnej pozwoliliśmy, aby jakość była definiowana jako zgodność z wytycznymi opartymi na dowodach, a nie jako poprawa wyników. Spośród wskaźników jakości z 1958 r. W National Quality Measures Clearinghouse, tylko 139 (7%) to rzeczywiste wyniki, a tylko 32 (<2%) to wyniki zgłaszane przez pacjentów (patrz wykres słupkowy) .2 Niewykonanie pomiaru dyskretnych procesów Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę historyczną organizację świadczenia opieki zdrowotnej wokół usług specjalistycznych i płatności za usługi.
Jednak pomiar procesu miał ograniczony wpływ na wartość. Takie działania nie są zwracane przez pacjentów, którzy są zainteresowani wynikami. Miary procesu nie różnicują w pełni dostawców, dlatego zachęty do poprawy są ograniczone. Również poprawa zgodności procesu z 95% do 98% nie ma większego znaczenia dla wyników. Jednak wysiłek wymagany do mierzenia procesów i zapewnienia zgodności zużywa zasoby organizacji i uwagę, prowadząc do sceptycyzmu klinicysty co do wartości pomiaru, która przenosi się do pomiaru wyników.
Po drugie, ograniczony pomiar wyników został przeprowadzony w przeważającej większości przez towarzystwa specjalistyczne. Ale wyniki nie są ściśle związane z indywidualnymi specjalnościami lub procedurami; odzwierciedlają one ogólną troskę o stan zdrowia pacjenta, w którym zazwyczaj uczestniczy wiele specjalności. To, co na ogół ma znaczenie dla pacjentów, to wyniki obejmujące cały cykl opieki – w tym osiągnięty stan zdrowia (np. Przeżycie, status funkcjonalny, jakość życia); czas, komplikacje i cierpienie związane z uzyskaniem opieki; oraz trwałość osiągniętych korzyści (np. czas do ponownego wystąpienia).
Organizacje specjalizujące się w naturalny sposób skupiają się na swoich wyborcach, często wybierając środki, które lekarze mogą niezawodnie kontrolować
[hasła pokrewne: polcortolon, drotaweryna, kasetony świetlne ]
[przypisy: przychodnia diabetologiczna, dyżury aptek malbork, dialab wyniki ]

Tags: , ,

No Responses to “Standaryzacja pomiarów wyników pacjentów”

  1. Róża says:

    ona zawiera maslan sodu

  2. Ewa says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zabiegi kosmetyczne[...]

  3. Lena says:

    Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki dyżury aptek malbork przychodnia diabetologiczna