Reforma administracji zdrowia weteranów – poza nadwagą objawów

Veterans Health Administration (VHA) to jeden z największych systemów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych: 9,1 miliona zarejestrowanych, 20 000 lekarzy, 1600 placówek, 288 000 pracowników i budżet w wysokości 59 miliardów dolarów. W odpowiedzi na szeroko nagłośnione obawy dotyczące opóźnionego dostępu do opieki zdrowotnej, możliwe do uniknięcia zgony u pacjentów oczekujących na opiekę oraz fałszowanie list w celu wydłużenia czasu oczekiwania, Kongres minął, a prezydent Barack Obama podpisał ustawę o dostępie do weteranów, wyborach i odpowiedzialności z 2014 r. Oprócz rozszerzania opcji leczenia nie weterynackiego VHA dla weteranów, prawo to wymaga kompleksowej, niezależnej oceny 12 obszarów opieki i zarządzania opieką VHA (zob. oceny działania wyboru). Przeprowadzono jedenaście ocen w ramach Centers for Medicare i Medicaid Services Alliance w celu modernizacji opieki zdrowotnej, prowadzonych przez MITER Corporation; ocena jednego obszaru Standardy dostępu została przeprowadzona przez Instytut Medycyny. Utworzono niezależny panel ekspertów z niebieskiej wstążki, aby zbadać i doradzić we wszystkich aspektach gromadzenia i przeglądania danych, najlepszych praktyk, ocen i zaleceń. Panel, któremu przewodniczyliśmy, jednogłośnie zatwierdził zintegrowany raport, który został doręczony sekretarzowi spraw kombatantów Robertowi McDonaldowi i Kongresowi września 2015 r. I opublikowany publicznie 18 września. Raport zawiera liczne zalecenia operacyjne na najbliższą kadencję, z których kilka jest nieoczekiwanych. Na przykład zwiększona produktywność lekarzy będzie wymagać większej liczby sal egzaminacyjnych, zwiększonych wskaźników personel-pacjent, eliminacji administracyjnych silosów i większego upoważnienia przyznawanego szefom służb w ogólnym zarządzaniu zasobami. VHA określiła ponad 51 miliardów dolarów całkowitego zapotrzebowania na kapitał w ciągu najbliższych 10 lat, znacznie przekraczając wszelkie oczekiwania budżetowe. Zalecamy gruntowny przegląd budowy obiektu VHA, którego koszty są dwa razy wyższe niż w sektorze prywatnym; również czasy realizacji budowy obiektu VHA są znacznie dłuższe niż w przypadku sektora prywatnego i publicznego. Co więcej, nasze sprawozdanie dowodzi, że VHA musi przyjąć systemowe podejście do rozwiązywania problemów – i przestać postrzegać każdą kwestię jako wyizolowany problem, który ma być remediowany.
Ważniejsze niż zalecenia operacyjne są jednak główne przyczyny problemów zidentyfikowanych w raporcie, które uniemożliwiły wdrożenie reform już wskazanych w 137 poprzednich ocenach VHA. Aby można było zapewnić jakąkolwiek istotną, trwałą poprawę VHA, należy zająć się przynajmniej następującymi kluczowymi kwestiami.
Po pierwsze, pilna potrzeba strategicznej wizji i dynamicznego podejmowania decyzji przemawia za nową radą VHA, która jest reprezentatywna, ekspercka, upoważniona i stosunkowo odizolowana od bezpośrednich interakcji politycznych. W krótkim okresie można by zastosować kilka modeli, w tym niektóre oparte na Komisji Prezydenta USA z 1955 r. W sprawie emerytur kombatantów lub Komisji ds. Zamknięcia Bazy i Komisji Odwoławczej. Ostatecznie Kongres i Prezydent powinni rozważyć nową strukturę zbliżoną do federacyjnej organizacji non-profit, która jest upoważniona do poprawy jakości, doświadczenia pacjentów, zarządzania personelem, wiarygodności danych i opłacalności.
Rada będzie musiała określić i jasno zakomunikować przyszłą misję VHA
[więcej w: Upadłość transgraniczna, katowice medycyna estetyczna, kursy fizjoterapia ]
[podobne: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Reforma administracji zdrowia weteranów – poza nadwagą objawów”

 1. Katarzyna says:

  [..] Cytowany fragment: wypadanie włosów[...]

 2. Sidewalk Enforcer says:

  może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

 3. Swampmasher says:

  Article marked with the noticed of: fizjoterapia[...]

 4. Mr. Fabulous says:

  Trzeba sie badac i tyle

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo