Reforma administracji zdrowia weteranów – poza nadwagą objawów cd

Co najważniejsze, potrzebne jest systemowe podejście do identyfikowania i rozpowszechniania najlepszych praktyk. W raporcie podkreślono wiele przykładów wiodących regionalnych i lokalnych praktyk VHA, które zapewniają krajową doskonałość wyników opieki i dostępności. Po czwarte, VHA nie ma podstawowych systemów dla przedsiębiorstw i narzędzi danych, które są wymagane do osiągnięcia wysokiej jakości opieki i zadowolenia pacjentów. Kiedyś najnowsza elektroniczna karta zdrowia Veterans Health Information Systems and Technology Architecture (EHR) od stuleci była w stagnacji, a lekarze są sfrustrowani brakiem integracji i mobilności oraz deficytami funkcji w porównaniu z systemami komercyjnymi. Co więcej, istnienie około 130 różnych wariantów VistA utrudnia zmiany systemu i dramatycznie zawyża koszty. Brak interoperacyjności między Vistą i systemami Departamentu Obrony wprowadza niedopuszczalne ryzyko w przejściu opieki.
Systemy VHA do planowania pacjentów, zatrudniania pracowników, zarządzania łańcuchem dostaw, fakturowania i wypłacania odszkodowań są w stagnacji, brak automatyzacji i mają bardziej ograniczone możliwości niż ich odpowiedniki w sektorze prywatnym. Agregacja danych w VHA jest wysoce problematyczna, a ważność danych często nie jest możliwa do zweryfikowania. Pacjenci konsekwentnie skarżą się na brak narzędzi nawigacyjnych skoncentrowanych na pacjencie. Uważamy, że VHA musi zapewnić te podstawowe narzędzia zarówno dostawcom, jak i administratorom i szybko wybrać między komercyjnym EHR a dalszym niestandardowym rozwojem i konserwacją VistA.
Panel niebieskiej wstążki jest wspierany przez deklarowane przywództwo VHA na rzecz poprawy opieki i dostępu oraz poprzez uchwalenie ustawy o wyborze, która upoważniła nas do przeglądu i ustanowiła Komisję VHA ds. Opieki, której przewodniczy obecnie Nancy Schlichting, dyrektor generalny Henry Ford System zdrowotny. Kroki te są obiecujące, ale będą niewystarczające, chyba że zostaną poruszone kluczowe problemy, które znaleźliśmy. Chociaż transformacja VHA będzie wyzwaniem dla Herkulesa, obecne wspólne poczucie pilności i jednolite przywiązanie do weteranów w tym kraju wymaga spełnienia najwyższych wymagań w zakresie opieki o wysokiej jakości przy zrównoważonych kosztach oraz w kulturze porównywalnej z najlepszymi organizacjami opieki zdrowotnej.
Oceny aktów wyboru.
Demografia
Możliwości opieki zdrowotnej
Władze opieki
Dostęp do standardów
Przepływ pracy, planowanie
Przepływ pracy, kliniczne
Personel i wydajność
Technologia informacji o zdrowiu
Procesy biznesowe
Kieszonkowe dzieci
Udogodnienia
Przywództwo

Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 30 września 2015 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Health Policy Institute, Texas Medical Center, Houston (BPG); i Project HOPE, Bethesda, MD (GRW). Drs. Giroir i Wilensky wsparli panel z niebieską wstążką na Veterans Health Administration; innymi członkami panelu byli Katrina Armstrong, Debra Barksdale, Ronald R. Blanck, W. Warner Burke, Christine K Cassel, Peter W. Chiarelli, George Halvorson, Robert L. Mallett, Robert Margolis, George Poste, Robert Robbins, Mark D. Smith, Glenn D. Steele i Beth Ann Swan.

Materiał uzupełniający
Odniesienie (1)
1. CMS Alliance w celu modernizacji opieki zdrowotnej. Niezależna ocena systemów opieki zdrowotnej i procesów zarządzania Departamentu Spraw Weteranów. Tom 1: zintegrowany raport. września 2015 r. (Http://www.va.gov/opa/choiceact/factsheets_and_details.asp).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (4)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: badanie ginekologiczne filmiki, kursy fizjoterapia, Upadłość transgraniczna ]
[patrz też: opaska esmarcha, brodawka lojotokowa, leki na erekcję bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Reforma administracji zdrowia weteranów – poza nadwagą objawów cd”

  1. Katarzyna says:

    same kremy nie dawały rady

  2. Osprey says:

    [..] Cytowany fragment: schodołaz gąsienicowy[...]

  3. Krzysztof says:

    lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: brodawka lojotokowa leki na erekcję bez recepty opaska esmarcha