prywatny szpital pilczycka wrocław ad 7

Obecne wyniki pokazują 10-procentową skumulowaną częstość nawrotu guza po 12 latach obserwacji wśród pacjentów poddanych napromienianiu, w porównaniu z 35% dla osób, które nie przeszły napromieniania. Wartości te są niższe niż te wcześniej podane 18, ponieważ oceniają prawdopodobieństwo nawrotu guza w piersiach ipsilateralnych w obecności ryzyka konkurencyjnego – to jest nawrotów w innych miejscach i zgonów. Szczególne znaczenie mają odkrycia u pacjentów z rakiem węzłowo-dodatnim leczonych lumpektomią, którzy również otrzymali radioterapię i terapię ogólnoustrojową. Skumulowana częstość występowania nawrotowych guzów w piersiach ipsilateralnych wynosiła tylko 5 procent w tej grupie w 12-letnim okresie obserwacji. Ta niska częstość uniemożliwia rozważenie pozytywnych węzłów pachowych jako przeciwwskazań do operacji oszczędzających piersi. Niniejsze sprawozdanie powinno wyeliminować wszelkie pozostałe wątpliwości związane z protokołem B-06 w wyniku ujawnienia fałszerstw danych w szpitalu w St. Luc. Po 12 latach obserwacji wyniki nadal wskazują, że lumpektomia z następczym napromienianiem piersi jest odpowiednią terapią dla kobiet z I lub II stadium raka piersi. Zabezpieczenia uwzględnione w projekcie badania zapobiegły wpływowi pojedynczej osoby na wyniki i wnioski – zapewnienie, którego nie można uzyskać w przypadku badań, w których brakuje takich zabezpieczeń. Uważamy, że niniejszy raport potwierdza wartość skrupulatnie przeprowadzonych dużych, wieloośrodkowych, prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych i powinien przywrócić zaufanie lekarzy i pacjentów w takich próbach.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant publicznej służby zdrowia (NCI-U10-CA-12027) od National Cancer Institute oraz przez grant (ACS-RC-13) od American Cancer Society.
Author Affiliations
Z Narodowego Projektu Chirurgicznego i Piersiowego.
Wyślij prośby o przedruk do dr. Fishera w Rm. 914, Scaife Hall, 3550 Terrace St., Pittsburgh, PA 15261. Autorzy niniejszego artykułu są autorami, którzy brali udział w bieżącej ponownej analizie. Instytucje i główni badacze, którzy uczestniczyli w tym badaniu, są wyszczególnieni w załącznikach artykułów wcześniej opublikowanych w czasopiśmie (1985; 312: 672-3 i 1989, 320: 827-8).

[hasła pokrewne: brodawka lojotokowa, medycyna pracy po angielsku, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “prywatny szpital pilczycka wrocław ad 7”

  1. Jan says:

    Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

  2. Mieszko says:

    [..] Cytowany fragment: prywatne ubezpieczenie zdrowotne[...]

  3. Dominika says:

    Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny brodawka lojotokowa medycyna pracy po angielsku