Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 8

Kalkulatory te ułatwiają obliczenie prawdopodobieństwa, że guzek płucny jest rakiem płuc. Aplikacja w ustawieniu ekranowania
W ustawieniach przesiewowych jedną z najtrudniejszych decyzji jest to, czy konieczne jest wykonanie TK lub innego badania przed następnym rocznym badaniem CT małej dawki. Aktualne wytyczne kliniczne są złożone i różnią się w zależności od wielkości i wyglądu guzka. Rys. S3 i tabela S2 w dodatkowym dodatku przedstawiają sposób, w jaki przewidywania dokładności naszych modeli różnią się w zależności od punktów odcięcia ryzyka w celu określenia pozytywnego wyniku badania przesiewowego. Na przykład, jeśli próg co najmniej 5% ryzyka zachorowania na raka jest stosowany z modelem oszczędnym, w tym spiculacją (tabela 2, model 1b), czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna i ujemna wartość predykcyjna wynoszą 71,4%, 95,5% Odpowiednio 18,5% i 99,6%. Tylko 5,5% guzów zostanie sklasyfikowanych jako dodatnie.
Dyskusja
To oparte na dowodach, prospektywne badanie dwóch kohort przesiewowych o wysokim ryzyku określało prawdopodobieństwo, że guzki płucne wykryte za pomocą skriningu małych dawek CT będą rakowate; każdy guzek był obserwowany prospektywnie przez co najmniej 2 lata. Nasze modele wykazują doskonałą dokładność prognozowania, z wartościami AUC wynoszącymi co najmniej 0,94 w zewnętrznej kohorcie walidacyjnej. Nawet dla guzków płuc o wielkości 10 mm lub mniejszych, dla których decyzje dotyczące zarządzania klinicznego są najtrudniejsze, AUC pozostało doskonałe (> 0,90) w kohorcie walidacyjnej. Nasze wyniki pokazały, że związek między wielkością guzka a rakiem był nieliniowy. Potwierdziliśmy również, że lokalizacja guzka w górnych płatach zwiększyła prawdopodobieństwo raka20. Dostarczyliśmy mocnych dowodów, że guzki śródmózgowia stanowią minimalne ryzyko raka płuc i prawdopodobnie nie wymagają obserwacji podłużnej z CT.21,22 Chociaż zmienne takie jako historia palenia, wskaźnik masy ciała i procent przewidywanej FEV1 identyfikują palaczy zagrożonych rakiem płuc8, nie byli oni niezależnie związani z rakiem płuc w całkowicie skorygowanym modelu. Użyteczność modelu u osób niskiego ryzyka, u których nie zaleca się obecnie badań przesiewowych, wykracza poza zakres naszego badania. Nasz model nie dotyczy również osób z wnęką lub węzłów chłonnych śródpiersia, dla których dalsze badania są uzasadnione niezależnie od wielkości guza.
Poprzednie modele predykcyjne dla guzków płuca były oparte na szpitalach lub klinice i wykazywały wysoką częstość występowania raka płuca – 23 do 75%, w porównaniu z 5,5% w naszym badaniu. 23-25 Niektóre badania były retrospektywne w zakresie projektowania, miały mniejszą próbkę rozmiary i nie oceniały efektów nieliniowych; dodatkowo do wykrywania guzków w płucach zastosowano radiografię klatki piersiowej.23,24. Modele te mogą nie mieć zastosowania do badań przesiewowych za pomocą tomografii komputerowej o niskiej dawce, ponieważ ponad 50% raków płuc wykrytych przez tomografię niskodawkową ma rozmiar 2 cm lub mniejszą i prawie jedną czwartą guzków płuca są guzkami niestałymi lub częściowo litymi, które są rzadko widoczne na radiogramie klatki piersiowej
[hasła pokrewne: centrum medyczne rzeszów, oczyszczanie twarzy szczecin, badanie ginekologiczne filmiki ]
[podobne: sanitas lublin rejestracja, medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 8”

  1. Tacklebox says:

    Wszystko na kasę chorych

  2. Midnight Rider says:

    [..] Odniesienie w tekscie do dentysta Warszawa Wola[...]

  3. Crazy Eights says:

    Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

Powiązane tematy z artykułem: medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz sanitas lublin rejestracja