Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 6

Nieliniową zależność modelowano przy użyciu wielomianowych wielomianów ułamkowych i przedstawiono graficznie na rycinie 1. Transformacja wielkości guza użyta w modelowaniu została opisana w Tabeli 2. Większość guzków miała wygląd ciała stałego (78,9% w zestawie danych PanCan i 79,8% w zbiorze danych BCCA) (tabela 1). Niesolidne i częściowo bryłowe guzki stanowiły odpowiednio 15,8% i 4,3% guzków w grupie PanCan i odpowiednio 9,3% i 0,9% w grupie BCCA. Pozostałe guzki były perforowane. Relacje między tymi rodzajami brodawki i rakiem są opisane w poniższej sekcji opisującej model predykcyjny. Żaden guz obwodowy nie był złośliwy. Gdy dane z dwóch badań połączono, prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuca w guzkach okołoporodowych wynosi zero (0 571 guzów, jednostronne 97,5% CI, 0 do 0,006).
Lokalizacja guzka została oceniona według rozkładu lobarowego. Większą liczbę guzków i większą liczbę nowotworów zaobserwowano w lewym górnym i prawym górnym płatku niż w lewym lub prawym dolnym płatku lub prawym środkowym płatku (tabela 1). Z tego powodu lewy górny i prawy górny płat był porównywany z innymi płatami w analizie wielowymiarowej.
Liczba guzków na osobę była podobna w dwóch zestawach danych: mediana 5 guzków na osobę (zakres międzykwartylowy, 3 do 9) wśród uczestników PanCan i 7 (odstęp międzykwartylowy, 4 do 13) wśród uczestników BCCA. W obu zestawach danych średnia i mediana liczby guzów była niższa, gdy występował nowotwór (Tabela 1).
Model przewidujący
Ponieważ dane dotyczące obecności lub braku spiculacji nie zostały zebrane w badaniach BCCA, przygotowaliśmy oszczędne i pełne modele, które nie zawierały spikulacji jako zmiennej (Tabela 2, modele 1a i 2a, odpowiednio) i które zawierały spiculację jako zmienną (Tabela 2, odpowiednio modele 1b i 2b). Zmienne wyszczególnione w Tabeli iw Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego zostały ocenione pod kątem włączenia do modeli.
Ryc. 2. Ryc. 2. Rozkłady prawdopodobieństw raka płuc. Rozkład prawdopodobieństw raka płuc, oparty na modelu oszczędnym bez spiculacji, przedstawiono u osób z rakiem płuca i bez raka płuc we wczesno-kanadyjskim wczesnym wykryciu płuc Cancer Study (PanCan) i zestawy danych British Columbia Cancer Agency (BCCA). W obliczeniach nie uwzględniono guzów i guzów w obrębie węzłów chłonnych z brakującą wartością w jakimkolwiek predyktorze.
W oszczędnym modelu z spiculacją (tabela 2, model 1b) rozpoznanie nowotworu w brodawce wiązało się z płcią żeńską, zwiększeniem wielkości guzka, umiejscowieniem guzka w górnym płucu i spiculacją oraz w pełnych modelach (modele 2a i 2b) dodatkowe czynniki prognostyczne obejmowały starszy wiek, wywiad rodzinny w kierunku raka płuca, rozedmę płuc, mniejszą liczbę guzków i guzki częściowe w porównaniu z guzkami bryłowymi (przy niedoborowych lub zmętnionych bryłach nieprzezroczystości szkła przy zmniejszonym ryzyku w porównaniu z stałe guzki)
[przypisy: katowice medycyna estetyczna, voluson, ekg w krakowie ]
[patrz też: opaska esmarcha, brodawka lojotokowa, leki na erekcję bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 6”

 1. Blister says:

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 2. Marcin says:

  Article marked with the noticed of: kulturystyka[...]

 3. Airport Hobo says:

  marchewka kalorie nie ma za dużo,

 4. Leo says:

  Article marked with the noticed of: forum kulturystyczne[...]

 5. Papa Smurf says:

  To tylko niedobór witaminy K

 6. Kalina says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Kołdry dla alergików[...]

 7. Riff Raff says:

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

Powiązane tematy z artykułem: brodawka lojotokowa leki na erekcję bez recepty opaska esmarcha