Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 5

Przeprowadzono analizę statystyczną i przygotowano dane za pomocą Stata / MP, wersja 12.1. Wyniki
Uczestnicy badania
Do PanCan włączono ogółem 2537 osób, a w czasie bieżącej analizy mediana całkowitej obserwacji wynosiła 3,1 roku (zakres od 2,1 do 4,3). W tym okresie 187 uczestników (7,4%) straciło czas na obserwację. Średni czas do wystąpienia utraty odpowiedzi u uczestników bez guzów i osób z guzkami wynosił odpowiednio 1,03 i 1,12 roku. Ogólnie rzecz biorąc, utrata obserwacji była znacznie mniej prawdopodobna wśród uczestników z guzkami niż wśród bez guzków (iloraz szans, 0,65, przedział ufności 95% [CI], 0,47 do 0,99, p = 0,007). W PanCan 1871 z 2537 uczestników (73,7%) miało w sumie 7008 guzków płuc. Spośród uczestników z guzkami 102 miało guzki złośliwe (5,5%). W badaniu walidacyjnym BCCA 1090 uczestników miało 5021 guzów, a 40 z 1090 osób z guzkami (3,7%) miało 42 raki płuca podczas medianowego okresu obserwacji wynoszącego 8,6 lat (zakres od 2,6 do 12,6). Charakterystykę uczestników opisano w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Populacje badania PanCan i BCCA były podobne pod względem wieku, płci, wskaźnika masy ciała, odsetka pacjentów z rozedmą płuc i procentu przewidywanej objętości wymuszonej wydechu w ciągu sekundy (FEV1). Uczestnicy BCCA rzadziej niż uczestnicy PanCan mieli rodzinną historię raka płuc (18,4% w porównaniu do 32,4%) i częściej byli byłymi palaczami (81,0% w porównaniu z 38,8%) i mieli historię mniejszej liczby paczek -lecie palenia (48,3 vs 54,8). W analizie jednowymiarowej, następujące zmienne były konsekwentnie związane z rakiem płuc: starszy wiek, jakakolwiek rozedma płuc obserwowana na obrazach CT i niższy procent przewidywanej FEV1.
Pulmonary Nodules
Tabela 1. Tabela 1. Rozkład zmiennych kasetowych, zgodnie ze statusem raka płuca, w zestawach danych badań rozwojowych i walidacyjnych. Charakterystykę guzków według statusu raka płuc przedstawiono w tabeli 1. W analizie jednowymiarowej , istotne stałe czynniki prognostyczne raka płuc obejmowały rozmiar, typ (niestały, częściowy stały lub stały) oraz lokalizację guzków i liczbę wykrytych guzów. Spiculation był znaczącym predyktorem danych PanCan.
Rysunek 1. Rycina 1. Zależność między wielkością guzka a prawdopodobieństwem, że guzek jest rakiem płuca. Zmiennymi odniesienia dla tego modelu były płeć męska, lokalizacja płatka dolnego lub środkowego i brak spiculacji. Szacunki zmiennych pobierane są z modelu oszczędnego z spiculacją.
Tabela 2. Tabela 2. Modele predykcyjne prawdopodobieństwa raka płuca w guzkach płucnych. Wielkość guzka była związana z rakiem płuc w istotnej zależności nieliniowej (P <0,001 dla nieliniowości) [przypisy: polcortolon, oczyszczanie twarzy szczecin, jąkanie kloniczne ] [patrz też: okulista mińsk mazowiecki, choroby przenoszone droga plciowa, bolimuszka ]

Tags: , ,

No Responses to “Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 5”

 1. Swampmasher says:

  Też tak miałam ostatnio

 2. Old Man Winter says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: salon tatuażu warszawa[...]

 3. Olivia says:

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

 4. Mercury Reborn says:

  Article marked with the noticed of: poznań psychiatra[...]

 5. Zuzanna says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

Powiązane tematy z artykułem: bolimuszka choroby przenoszone droga plciowa okulista mińsk mazowiecki