Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 3

Początkowo obrazy były rekonstruowane na poziomie 7 mm w 22% uczestników, którzy zostali zapisani między 2000 a początkiem 2002; następnie obrazy zostały zrekonstruowane przy szerokości plastra 1,25 mm i mm przy użyciu algorytmów rekonstrukcji pośredniej (standardowej lub B35f) i wysokiej częstotliwości przestrzennej (kości lub B60f). Pojedynczy radiolog, który przeszedł specjalne szkolenie z zakresu radiologii klatki piersiowej, dokonał przeglądu wszystkich obrazów. W obu kohortach tomografię komputerową uznano za nienormalną, jeśli wykazał on nieuporządkowany guzek płucny lub obszar o gęstości niesolidowanej o średnicy co najmniej mm w oknach miąższowych płuc. Guzek uznano za łagodny, jeśli wykazał łagodny wzór zwapnienia (np. Zwapnienie lub wapnienie prażonej kukurydzy) lub jeśli wielkość stałego guza pozostała niezmieniona przez co najmniej 2 lata. Udokumentowane charakterystyki guzków obejmowały ich maksymalny rozmiar poprzeczny, wizualnie oznaczony typ (niesolidny lub z nieprzejrzystością zmętnienia szkła, częściowy stały lub podpity lub stały lub peryfissuralny) i umiejscowienie w płucach. Stwierdzono obecność wykrytej wizualnie rozedmy płuc.9,10 Obecność lub brak spiculacji odnotowano dla guzów w kohorcie PanCan, ale nie dla osób z kohorty BCCA.
W tej analizie uwzględniono tylko uczestników z co najmniej jednym nieskalibrowanym guzkiem płuca na wyjściowym skanie CT w małej dawce. Uczestnicy byli obserwowani z powtarzającym się niskim dawkowaniem CT w odstępach 3 do 12 miesięcy, z przerwą określoną przez maksymalną średnicę długiej osi największego guzka, aż do wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: wszystkie guzki były postrzegane jako stabilny przez co najmniej 2 lata, guzki nie były już widoczne, powstało łagodne zwapnienie lub guzki zostały uznane za łagodne lub złośliwe podczas biopsji lub resekcji chirurgicznej.
Rozpoznanie raka płuc
Rozpoznanie raka płuca wykonano na podstawie badania histopatologicznego próbek wycięcia lub badania cytopatologicznego próbek pobranych z biopsji igłowo-aspiracyjnej. Technika lokalizacji mikrokręgów została wykorzystana do oznaczenia guzka pod przewodnictwem TK przed wykonaniem resekcji chirurgicznej. 11 Nowotwory wtórne sklasyfikowano za pomocą klasyfikacji nowotworów płuc według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia.
Analiza statystyczna
Statystykę opisową przygotowano z wykorzystaniem analizy tabeli kontyngentów dla danych kategorycznych i dokładnego testu Fishera. 95% przedziały ufności dla proporcji oszacowano przy użyciu dokładnej metody dwumianowej. Dane porządkowe porównano z użyciem nieparametrycznego testu trendu, 13 i danych ciągłych z wykorzystaniem testu t Studenta. Opracowano wielozmiennowe modele regresji logistycznej w celu oszacowania ryzyka raka płuc związanego z potencjalnymi czynnikami prognostycznymi, w tym zmiennych socjodemograficznych i zmiennych klinicznych, takich jak ekspozycja na dym tytoniowy i charakterystyka guzków
[hasła pokrewne: olej lniany, amlodypina, kasetony świetlne ]
[przypisy: uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku, brak odruchu kolanowego, najlepszy spalacz tluszczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 3”

 1. Cujo says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortodonta wrocław[...]

 2. Jerzy says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 3. Iga says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dom opieki[...]

 4. Knuckles says:

  Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

Powiązane tematy z artykułem: brak odruchu kolanowego najlepszy spalacz tluszczu uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku