W amputacji bez “zamrozenia” opaska Esmarcha spelnia potrójne zadanie

Posted by admin on July 30th, 2016
Comments Off

W amputacji bez zamrożenia opaska Esmarcha spełnia potrójne zadanie: 1) zabezpiecza przed krwawieniem, 2) chroni przed przepływem krwi z odcinka . chorego do części zdrowych, 3) umożliwia operowanie bezkrwawe. Te trzy cele można osiągnąć tylko wtedy, jeżeli przed nałożeniem opaski Esmarcha powyżej miejsca amputacji nałożymy opaskę uciskową na całą kończynę, od obwodu aż do miejsca w pobliżu amputacji. Stosowanie samej tylko opaski Esmarcha jest niewystarczające. Jeżeli ze względu na możliwość transportu zakażenia z obwodu do części dośrodkowej nie można zastosować opaski elastycznej uciskowej na część kończyny podlegającej odjęciu, unosimy kończynę pionowo, nakładamy jedną opaskę uciskową obwodowo, drugą przyśrodkowo od miejsca amputacji i odejmujemy kończynę pomiędzy opaskami. [patrz też: olejek kokosowy, olejek arganowy, odzież medyczna ]

Niemniej doniosle znaczenie ma równiez akcja dazaca do wytworzenia równowagi psychicznej przez umiejetne pokierowanie poszczególnymi osobami

Posted by admin on July 29th, 2016
Comments Off

Niemniej doniosłe znaczenie ma również akcja dążąca do wytworzenia równowagi psychicznej przez umiejętne pokierowanie poszczególnymi osobami tak, by ich ambicje, zawód i prace nie przekraczały możliwości ustroju. W wielu przypadkach już usunięcie szkodliwego działania nieodpowiedniego zawodu i zastąpienie go przez pracę, przystosowaną do sił i możliwości fizycznych chorego, nie tylko pozwoli na zachowanie na długo jego zdolności do pracy, ale także usunie bolesne i dręczące chorego uczucie, iż on nie dorasta do wymagań swego zawodu. W zmienionych warunkach chory staje się nieraz zdolny utrzymać siebie i swą rodzinę, w związku, z czym jego oporność psychiczna i fizyczna zwiększa się i przestaje on być ciężarem dla społeczeństwa. W akcji zapobiegawczej niepoślednią rolę odgrywa także uświadamianie ogółu o szkodliwym działaniu nadużyć napojów alkoholowych, tytoniu mocnej kawy i in. czynników oraz nieprawidłowości życia płciowego itp. Odpowiednie zasady należy wpajać już od dzieciństwa. W akcji uświadamiania ogółu może dużą rolę odegrać instytucja lekarzy szkolnych, która powinna być w interesie samego społeczeństwa należycie rozbudowana. [patrz też: olejek arganowy, odzież robocza, olej arganowy na włosy ]