Mierzenie wartości leków na receptę ad

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Co więcej, w ramach stosuje się różne strategie ważenia różnych wymiarów i uzyskiwania ogólnej oceny . ICER ocenia wartość leku na podstawie jego wpływu na budżet i kosztów na rok życia skorygowany o jakość (QALY), a następnie wprowadza modyfikacje czynniki takie jak skuteczność kliniczna, inne zalety i wady oraz uwarunkowania kontekstowe, takie jak ciężkość leczonego schorzenia i dostępność alternatywnych metod leczenia. NCCN przedstawia informacje na temat różnych czynników, ale pozostawia syntezę użytkownikowi. MSKCC zapewnia internetowe, interaktywne narzędzie, które pozwala użytkownikom dostosować wagi dla różnych wymiarów, takich jak skuteczność i toksyczność leku, i uzyskać uczciwą cenę zgodnie z własnymi preferencjami. Chociaż niektóre z tych podejść mają na celu uwzględnienie preferencji użytkownika, ogólny wynik lub zalecana cena mogą być niezgodne z tymi preferencjami. …read more

Mierzenie wartości leków na receptę

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Eskalacja cen narkotyków zaniepokoiła lekarzy i amerykańską opinię publiczną1,2 i doprowadziła do apeli o kontrolę cen rządu. W mniej widoczny sposób wywołały one lawinę inicjatyw sektora prywatnego, mających na celu pomoc lekarzom, płatnikom i pacjentom w zrozumieniu wartości nowych terapii, a tym samym w dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących ich stosowania. Programy ostatnio wprowadzone lub zaawansowane przez organizacje non-profit, w tym czołowe stowarzyszenia medyczne, stanowią ważną innowację w Stanach Zjednoczonych, ale ujawniły także liczne wyzwania analityczne i wdrożeniowe. Podsumowanie ram wartości terapeutycznych. Najważniejszymi graczami są American College of Cardiology i American Heart Association (ACC-AHA), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Institute for Clinical and Economic Review (ICER), Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i National Comprehensive Cancer Network (NCCN). …read more

Poważne zdarzenia neurologiczne po zastrzyku zewnątrzoponowego glukokortykoidów – ocena ryzyka FDA cd

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Kluczowym pytaniem dla komitetu było stwierdzenie, czy przeciwwskazanie było uzasadnione ograniczeniem iniekcji glukokortykoidów do przestrzeni zewnątrzoponowej. Przed iw trakcie spotkania komitetu doradczego FDA otrzymała informację zwrotną dotyczącą zakresu ostrzeżenia klasy. Było wiele opinii, począwszy od poparcia dla silniejszego etykietowania, w tym takich elementów, jak przeciwwskazanie, aż do argumentów, że ostrzeżenie było zbyt szerokie i powinno skupiać się na konkretnych podejściach, regionach kręgosłupa, preparatach lub ich kombinacji. Wielu członków komitetu doradczego wyraziło zaniepokojenie ryzykiem wstrzyknięcia podśluzówkowo-szyjnego zawiesinowych formuł glukokortykoidowych i zaleciło przeciwwskazanie produktów do tego zastosowania przeciwwskazań FDA. Niektórzy uważali także, że FDA powinna zmodyfikować swoje oświadczenie, stwierdzając, że bezpieczeństwo i skuteczność wstrzyknięć nie zostały ustalone przez FDA. …read more

Poważne zdarzenia neurologiczne po zastrzyku zewnątrzoponowego glukokortykoidów – ocena ryzyka FDA ad

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Wśród beneficjentów części A i B Medicare, którzy ukończyli 65 lat lub więcej w 2013 r., Wykonano ponad 1,3 miliona zastrzyków z dostępu zewnątrzoponowego glukokortykoidami u około 426 000 pacjentów. Dane IMS Health wskazują, że szacunkowo 604 000 pacjentów amerykańskich ubezpieczonych komercyjnie w wieku poniżej 65 lat otrzymało w 2013 r. Zastrzyk glikokortykoidów zewnątrzoponowych (patrz wykres). Chociaż nie mamy dostępu do informacji na temat stopnia wykorzystania złożonych produktów używanych do takich zastrzyków, ponieważ nie są one regulowane przez FDA, dane Medicare i IMS Health pokazują, że formulacje zawiesin stanowią ponad 80% wykorzystania dostępnych w handlu produktów . Ponieważ stosowanie rozwiązań jest tak ograniczone, trudno jest ocenić względne bezpieczeństwo rozwiązań w porównaniu z zawieszeniami na podstawie istniejących danych. …read more