Nadciśnienie tętnicze

Od przewlekłego, rozlanego zapalenia kłębków nerkowych w okresie prawidłowego ciśnienia tętniczego różni się przewlekła rozlana nerczyca znacznymi obrzękami, dużym białkomoczem i brakiem czerwonych krwinek w osadzie moczu. Od przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków w okresie nadciśnienia tętniczego (stadium hypertonicum) odróżnia się przewlekłą rozlaną nerczycę na podstawie następujących danych: Przewlekła rozlana nerczyca: 1. Obrzęki duże, blade, miękkie, galaretowate. Przewlekłe rozlane zapalenie kłębków w okresie nadciśnienia: 1. Obrzęków nie ma. 2. Nie ma nadciśnienia tętniczego. 3. Nie ma przerostu serca. 4. Ciężar właściwy moczu prawidłowy lub zwiększony. 5. Duży białkomocz. 6. W osadzie moczu nie ma krwi- nek czerwonych. 7. Zdolność zagęszczania moczu zachowana. 8. Wybitne zwiększenie ilości cholesterolu w krwi. 9. W wywiadach wczesne obrzęki na twarzy.
Nadciśnienie tętnicze. 1. Przerost serca. . 2. Ciężar właściwy moczu raczej obniżony. 3. Białkomocz niewielki. 4. W osadzie moczu stwierdza się zwykle krwinki czerwone. 5. Zagęszczanie moczu upośledzone. 6. Hipercholesterolemii nie ma. 7. W wywiadach nieraz. krew w moczu na początku choroby. Od wtornej marskiej nerki (nephrocirrhosis secumdaria) odróżnia się przewlekłą rozlaną nerczycę na podstawie następujących danych: Przewlekła rozlana nerczyca: 1. Obrzęki duże, blade, miękkie, galaretowate. 2. Nie ma nadciśnienia tętni- czego. 3. Nie ma przerostu serca. 4. Mocz mętny, ciemny; dobowa jego ilość prawidłowa lub częściej zmniejszona.: ciężar właściwy wysoki. 5. Duży białkomocz. 6. Obfity osad moczu zawierający wałeczki szkliste, ziarniste, nabłonkowe; czerwonych krwinek nie ma, Wtórna marska nerka: 1. Obrzęków często nie ma; je- żeli są, to mają charakter obrzęków przekrwiennych, czasami kłębkowo-nerkowych, które opieraj ą się wszelkiemu leczeniu. 2. Nadciśnienie tętnicze trwałe; obniża się tylko wtedy, gdy serce znacznie osłabnie. 3. Znaczny przerost serca. 4. Mocz jasny, przejrzysty; dobowa ilość obniżona; ciężar właściwy niski; wreszcie po- wstaje isostenuria. 5. Białkomoczu nie ma lub tylko ślady białka, niekiedy tylko od czasu do czasu. 6. Osad moczu nikły; czasami wcale go nie ma; w nikłym osadzie gdzieniegdzie białe krwinki, wałeczki szkliste lub ziarniste częściej tylko ich odłamki. 7. Duży odsetek mocznika w moczu. 8. Zdolność zagęszczania moczu zachowana. 9. Nie ma zatrzymania w krwi mocznika ani innych składników azotowych niebiałkowych. 10. Mocznicy prawdziwej nie bywa. 11. Nie ma zapalenia białkomoczowego siatkówek. 12. Niski odsetek mocznika w moczu. 13. Nerki nie zagęszczają moczu. 14. Zatrzymanie w krwi mocznika i innych składników azotowych niebiałkowych. 15. Często objawy mocznicy prawdziwej. 16. Często bywa zapalenie białkomoczowe- siatkówek. [podobne: Upadłość transgraniczna, bezdechy nocne leczenie, drotaweryna ]
[więcej w: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Nadciśnienie tętnicze”

  1. Nel says:

    Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

  2. Leonard says:

    [..] Odniesienie w tekscie do apteczka pierwszej pomocy[...]

  3. Sofa King says:

    Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo