Nerczyca lipoidowa

Nerczycę lipoidową jako samodzielną jednostkę chorobową wyodrębnił Munk na podstawie znamiennych zmian anatomiczno-patologicznych w nerkach oraz niektórych odrębności klinicznych. Mianowicie w obrazie drobnowidowym nerek uderza w tej postaci nerczycy obfite nagromadzenie w komórkach .nabłonkowych ciał tłuszczowatych podwójnie załamujących światło. Są to estry cholesterolu i fosfatydy. Można je wykryć także w zrębie nerek. Obraz kliniczny różni się od obrazu nerczycy tylko obecnością w moczu ziarn lipoid owych, leżących wolno jako twory odosobnione lub w skupieniach, albo też w komórkach nabłonkowych (lipoiduria.), Ziarna te widać w świetle spolaryzowanym jako twory jasne, gdy zresztą pole drobnowidu jest ciemne. Postaci niepowikłane nerczycy lipoidowej Munk spostrzegał tylko w przypadkach kiły. Nadto spotykał nerczycę lipoidową także w gruźlicy, lecz tutaj zawsze w skojarzeniu ze skrobiawicą. Zdaniem Munka w nerczycy lipoidowej zachodzi bardzo ciężkie uszkodzenie nabłonka cewek nerkowych w postaci zwyrodnienia tłuszczowatego. Nowoczesne badania i spostrzeżenia, potwierdzając, że nerczycę lipoidową spotyka się najczęściej w kile, rzuciły zupełnie inne światło na jej wywód chorobowy. Okazało się, że pomimo bardzo ciężkich według Munka zmian w nerkach, które świadczą o zniszczeniu nabłonka, chorzy na nerczycę lipoidową żyją zwykle długo. W przypadkach nerczycy lipoidowej pochodzenia kiłowego nieraz szybko następuje poprawa w razie wczesnego zastosowania leczenia, swoistego. Nadto zjawienie się lipoidów w moczu można wywołać u chorych na nerczycę nielipoidową, podając im w pożywieniu dużo cholesterolu lub masła śmietankowego, natomiast nie można tego wywołać u chorych na zapalenie kłębków nerkowych. Nerczyca lipoidowa nie jest zatem wyrazem tłuszczowatego zwyrodnienia nabłonka cewkowego i nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej. Natomiast lipoidy w nerkach i w moczu świadczą o nacieku polidowym powstającym na tle wzmożonej przepuszczalności zmienionego nabłonka dla ciał tłuszczowatych. Toteż ciała podwójnie załamujące światło pojawiają się w zwykłej nerczycy wtedy, gdy ilość dał tłuszczowatych w krwi wzrośnie czy to wskutek podania ich w pożywieniu, czy też wskutek choroby. Tym się tłumaczy, że nerczyca lipoid owa zdarza się częściej w chorobach przebiegających w ogóle z hipercholesterolemią i z hiperlipoidemią, mianowicie w kile, w gruźlicy, w cukrzycy i w przypadkach nerki ciężarnych. [hasła pokrewne: badanie ginekologiczne filmiki, centrum medyczne rzeszów, medycyna pracy po angielsku ]
[przypisy: sanitas lublin rejestracja, medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz ]

Tags: , ,

No Responses to “Nerczyca lipoidowa”

 1. Capital F says:

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 2. Natan says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: protetyka warszawa[...]

 3. Marshmallow says:

  polski personel medyczny…

 4. Bruno says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ośrodek dla alkoholików[...]

 5. Liliana says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz sanitas lublin rejestracja