Mierzenie wartości leków na receptę cd

Jednak analiza opłacalności jest niepełnym narzędziem i nie oddaje wszystkich istotnych cech leku. Potrzeba więcej pracy, aby określić, w jaki sposób najlepiej brać pod uwagę takie czynniki, jak zdarzenia niepożądane i dodatkowe korzyści, które mają znaczenie dla pacjentów, obok wskaźników efektywności kosztowej. Narzędzia internetowe, które pomagają interesariuszom przydzielać wagi charakterystykom leków – podobnie jak w podejściu MSKCC – byłyby mile widziane. Ponadto w praktyce analiza efektywności kosztowej nie uwzględnia w odpowiedni sposób wpływu na budżet, ponieważ koncentruje się na indywidualnych terapiach, a nie na szerszych efektach ogólnosystemowych. Przypadek Sovaldiego (sofosbuwiru) – skutecznego, ale kosztownego leku przeciw zapaleniu wątroby typu C – podkreślił ten dylemat. Opublikowane badania wykazały, że sofosbuvir jest akceptowalnie opłacalny (tj. Od 50 000 do 100 000 USD za QALY), ale już napięte budżety nie mogły być łatwo rozszerzone, aby pokryć koszty udostępnienia leku kilku milionom Amerykanów. Najlepiej byłoby, gdyby w obliczu nowych, opłacalnych produktów decydenci ograniczyliby wydatki na usługi o niższej wartości, aby umożliwić im zakwaterowanie o wyższej wartości. Chociaż trwają próby zidentyfikowania interwencji o niskiej wartości, takich jak program Choise Wise, potrzeba więcej. Nawet jeśli określimy usługi o niższej wartości, faktyczne ograniczenie wydatków na nie jest niezwykle trudne, ponieważ mogłoby to zagrozić strumieniom dochodów lekarzy, szpitali i producentów produktów.
Te pojawiające się podejścia do oceny wartości leków są mile widziane w systemie opieki zdrowotnej, który bardzo potrzebuje strategii zwiększania zdrowia dla wydatkowanych zasobów. Struktury będą wymagały udoskonalenia, zanim będą gotowe do szerokiego zastosowania.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 18 listopada 2015 r. I zaktualizowany 20 listopada 2015 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Centrum oceny wartości i ryzyka w zdrowiu, Instytutu Badań Klinicznych i Studiów Polityki Zdrowotnej, Tufts Medical Center, Boston.

Materiał uzupełniający
Referencje (3)
1. DiJulio B, Firth J, Brodie M. Kaiser Health Tracking Ankieta: Sierpień 2015. Fundacja Rodziny Kaiser, 20 sierpnia 2015 r. (Http://kff.org/health-costs/poll-finding/kaiser-health-tracking- poll-sierpień-2015).

2. Eksperci w przewlekłej białaczce szpikowej Cena leków na przewlekłą białaczkę szpikową (CML) jest odzwierciedleniem niezrównoważonych cen leków na raka: z perspektywy dużej grupy ekspertów CML. Blood 2013; 121: 4439-4442
Crossref Web of Science Medline
3. Nowe leki na cholesterol są znacznie zawyżone, stwierdza analiza. New York Times. 9 września 2015 r.

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (58)
Zamknij Cytowanie artykułów
Komentarze (22)
[patrz też: polcortolon, drotaweryna, ekg w krakowie ]
[patrz też: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Mierzenie wartości leków na receptę cd”

  1. Alexander says:

    ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

  2. Leon says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Odżywki do włosów[...]

  3. Kamil says:

    Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo