Mierzenie wartości leków na receptę ad

Co więcej, w ramach stosuje się różne strategie ważenia różnych wymiarów i uzyskiwania ogólnej oceny . ICER ocenia wartość leku na podstawie jego wpływu na budżet i kosztów na rok życia skorygowany o jakość (QALY), a następnie wprowadza modyfikacje czynniki takie jak skuteczność kliniczna, inne zalety i wady oraz uwarunkowania kontekstowe, takie jak ciężkość leczonego schorzenia i dostępność alternatywnych metod leczenia. NCCN przedstawia informacje na temat różnych czynników, ale pozostawia syntezę użytkownikowi. MSKCC zapewnia internetowe, interaktywne narzędzie, które pozwala użytkownikom dostosować wagi dla różnych wymiarów, takich jak skuteczność i toksyczność leku, i uzyskać uczciwą cenę zgodnie z własnymi preferencjami. Chociaż niektóre z tych podejść mają na celu uwzględnienie preferencji użytkownika, ogólny wynik lub zalecana cena mogą być niezgodne z tymi preferencjami. Na przykład podejście ASCO przyznaje do 80 punktów za wpływ leku na przeżycie (lub, w przypadku braku tej informacji, jego wpływ na zastępcze punkty końcowe, takie jak wskaźnik odpowiedzi). Na podstawie toksyczności leku, dodaje lub odejmuje do 20 dodatkowych punktów, a następnie dodaje do 30 dodatkowych punktów w zależności od korzyści paliatywnych leku i statystycznie zwiększa czas, w którym pacjenci mogą pozostać poza terapią. Ale sumowanie arbitralnie uzyskanych wartości związanych z różnymi wymiarami niekoniecznie daje spójny ogólny wynik. Analogią byłby system pomiaru wartości samochodu poprzez dodanie jego oceny bezpieczeństwa – w skali od do 10 – do pojemności pasażerskiej i przebiegu paliwa. Znacząca punktacja powinna raczej uwzględniać, ile nabywcy gazu mieliby poświęcić, aby uzyskać dodatkowe miejsce i ile bezpieczeństwa poświęciliby, aby zwiększyć przebieg paliwa.
Po czwarte, ramy ignorują całkowity wpływ na narkotyki (ACC-AHA) lub radzą sobie z nim niedostatecznie. Stawki NCCN przystępność w skali od do 5, nie wyjaśniając podstawy tych wyników. ASCO podaje koszt jako jeden z rozważanych czynników, ale nie łączy go z punktową punktacją. ICER dostosowuje wskaźnik ceny leku, aby spełnić wymagania dotyczące opłacalności. Ogranicza również wpływ każdego leku na budżet do nie więcej niż 904 miliony USD rocznie (kwota, która według szacunków ICER utrzyma wzrost całkowitych kosztów leków poniżej stopy wzrostu produktu krajowego brutto plus 1%, biorąc pod uwagę liczbę nowych leków zatwierdzonych rok). Chociaż ICER omawia różne sposoby zaradzenia wpływowi budżetu, w tym ograniczenie wydatków na inne priorytety, w praktyce koncentruje się na obniżkach cen. Na przykład niedawna ocena inhibitorów PCSK9 zatwierdzonych do kontrolowania poziomu cholesterolu wymagała obniżenia ich ceny z ponad 14 000 USD do 2 177 USD rocznie3. ICER zasługuje na uznanie za jednoznaczne wprowadzenie ograniczeń budżetowych do ocen wartości, ale zmniejszenie ceny leku w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb. kryterium budżetowe nie zawsze jest odpowiednie. Na przykład kryterium budżetowe ICER może zniechęcić firmy do opracowywania leków zaprojektowanych w celu pomocy dużym grupom ludności.
Naszym zdaniem ramy oparte na wartościach podkreślające ogólną opłacalność są najbardziej atrakcyjne, ponieważ opłacalność zapewnia powszechną skalę porównywania produktów.
[więcej w: olejek kokosowy, kardiolog garwolin, amlodypina ]
[hasła pokrewne: uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku, brak odruchu kolanowego, najlepszy spalacz tluszczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Mierzenie wartości leków na receptę ad”

 1. Breadmaker says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 2. Julia says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dietetyczny Wrocław[...]

 3. The Howling Swede says:

  Lepiej dmuchać na zimne

 4. Trip says:

  [..] Odniesienie w tekscie do błąd lekarski odszkodowanie[...]

 5. Little General says:

  Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

Powiązane tematy z artykułem: brak odruchu kolanowego najlepszy spalacz tluszczu uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku