Ilosc krwi krazacej pod wplywem naparstnicy maleje

Ilość krwi krążącej pod wpływem naparstnicy maleje. Ciśnienie tętnicze krwi po dawkach leczniczych nie wzrasta, przeciwnie regulując krążenie nieraz obniża naparstnica w przewlekłej niewydolności krążenia zwiększone ciśnienie. Wzrost ciśnienia po naparstnicy spostrzega się w przewlekłej niewydolności krążenia w przypadkach przebiegających z jego obniżeniem. Wpływ naparstnicy na narząd krążenia ujawnia się wyraźnie zmianami elektrokardiogramu. Zależą one: 1) od bezpośredniego działania naparstnicy na mięsień sercowy 2) od pobudzenia przez naparstnicę nerwu błędnego. Bezpośrednie działanie naparstnic) na mięsień sercowy objawia się: 1) bardzo charakterystycznym kształtem miseczkowatym odcinka S– T i jego przebiegiem poniżej linii izoelektrycznej, zmiany te stwierdza się we wszystkich odprowadzeniach kończynowych zwłaszcza w odprowadzeniu drugim 2) spłaszczeniem dwufazowością lub zniknięciem załamka T 3) skróceniem czasu trwania okresu Q-T, pomimo zwolnienia czynności serca, które z reguły wydłuża Q-T. Zmiana kształtu odcinka S-T i załamka T pod wpływem naparstnicy może utrzymywać się tygodniami po jej odstawieniu, a w razie długotrwałego zażywania naparstnicy nawet do 3 miesięcy. [patrz też: drotaweryna, centrum medyczne rzeszów, kursy fizjoterapia ]

[patrz też: choroba co to jest, profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta