Granica miedzy “zamrozonym” i “nie zamrozonym” terenem nie jest zaznaczona wyrazna linia podzialu

Granica między “zamrożonym” i “nie zamrożonym” terenem nie jest zaznaczona wyraźną linią podziału, ale przedstawia pas wybroczynowy szerokości 5 – 1 O cm. Na dwie godziny przed amputacją okładamy miejsce przyszłego nałożenia opaski Esmarcha tuż ponad miejscem odjęcia rodzajem krawata z lodu. Po godzinie zdejmujemy lód, nakładamy opaskę uciskową i opakowujemy kończynę ponownie lodem na szerokość dłoni ponad opaską. Po godzinie przenosimy chorego wraz z lodem na salę operacyjną; po usunięciu lodu znieczulenie trwa jeszcze około godziny, można więc odsłonić kończynę bez pośpiechu i wykonać amputację według zasad zwykłych. [więcej w: Depilacja laserowa, lidl gazetka, rezonans magnetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.