Dzialanie naparstnicy na nerki polega na rozszerzeniu tetnic nerkowych na dzialaniu bezposrednim na tkanke nerkowa hamujacym wchlanianie wody i chlorku sodowego w kanalikach nerkowych

Działanie naparstnicy na nerki polega na rozszerzeniu tętnic nerkowych na działaniu bezpośrednim na tkankę nerkową hamującym wchłanianie wody i chlorku sodowego w kanalikach nerkowych. Pociąga to za sobą zwiększenie ilości moczu i zwłaszcza ilości w nim chlorku sodowego. Dzięki złożonemu działaniu na narząd krążenia i na nerki wzmacnia naparstnica pracę serca i często reguluje jego rytm. Siła działania naparstnicy i przetworów z j ej grupy farmakologicznej zależy: 1) od zdolności chłonnej przetworu 2) od ilości zawartych w przetworze składników działających. Znaczenie zdolności chłonnej przetworu dla skuteczności leku z grupy naparstnicy wyjaśniają następujące fakty 0,1 miarczkowanych liści naparstnicy czerwonej zawierający 200 jednostek żabich działa silniej niż jeden kołaczyk scilarenu, który zawiera 600 jednostek żabich, 0,2 miareczkowanych liści y naparstnicy działa silniej niż 5 kropli miareczkowanej nalewki strofantusowej, kt re zawierają też 400 jednostek żabich. Różnica działania w obu przypadkach zależy od tęgo, że scilaren oraz nalewka strofantusowa drażnią silniej niż naparstnica przewód pokarmowy i dlatego wchłaniają się gorzej. Dla ujednostajnienia ilości składników działających stosuje się przetwory naparstnicy miareczkowane biologicznie. [hasła pokrewne: propolis, katowice medycyna estetyczna na włosy, katowice medycyna estetyczna ]

[więcej w: bulging krążka, gotowanie bobu jak długo, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny bulging krążka gotowanie bobu jak długo