Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 6

Jeden pacjent miał progresję choroby na CT podczas leczenia, a drugi miał maksymalną standaryzowaną wartość wychwytu po terapii, która wzrosła z 10,2 do 19, zgodnie z progresją choroby. Dawka i toksyczność DA-EPOCH-R w badaniu NCI
Rycina 2. Rycina 2. Fuzja wyrzutu kości po leczeniu DA-EPOCH-R u 42 pacjentów w prospektywnej kohorcie NCI. Frakcje wyrzutowe u pacjentów pokazano zgodnie ze skumulowaną dawką otrzymanej doksorubicyny (panel A) i lata od przeszedł leczenie (Panel B). Echokardiografia serca została przeprowadzona u 42 dostępnych pacjentów, począwszy od 2009 r. Nie było istotnych różnic we frakcji wyrzutowej w porównaniu z dawką lub czasem, ani nie było znaczącej interakcji między dawką lub czasem leczenia a frakcją wyrzutową (P = 0,30 i P = 0,20 , odpowiednio).
W badaniu NCI 90% pacjentów otrzymało sześć cykli, a 10% otrzymało osiem cykli DA-EPOCH-R. Ponad połowa 51 pacjentów miała nasilenie co najmniej do poziomu 4, co stanowi wzrost o 73% w stosunku do poziomu dawki 1; 6% pacjentów nie miało zwiększonej dawki. Ponad połowa pacjentów otrzymywała 69 mg doksorubicyny na metr kwadratowy powierzchni ciała przez co najmniej jeden cykl i skumulowane dawki od 345 do 507 mg na metr kwadratowy. Aby ocenić działanie toksyczne na serce, frakcje wyrzutowe zmierzono u 42 pacjentów. Wszyscy mieli normalne frakcje wyrzutowe do 10 lat po leczeniu (Figura 2). Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy frakcją wyrzutową a długością czasu od rozpoczęcia leczenia (P = 0,30) lub między frakcją wyrzutową a łączną dawką doksorubicyny (P = 0,20) i brakiem istotnej interakcji między dawką a odstępem czasu (P = 0,40).
Toksyczność oceniano podczas podawania wszystkich 294 cykli DA-EPOCH-R. Docelowa bezwzględna liczba neutrofilów mniejsza niż 500 komórek na mililitr sześcienny wystąpiła podczas 50% cykli. Małopłytkowość (<25 000 płytek krwi na milimetr sześcienny) wystąpiła podczas 6% cykli, a hospitalizacja z powodu gorączki i neutropenii wystąpiła podczas 13% cykli. Skutki toksyczne niezwiązane z procesem trawienia były podobne do tych, które opisano wcześniej.17,18 Jeden pacjent zmarł z powodu ostrej białaczki szpikowej podczas remisji po pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia, 49 miesięcy po leczeniu. Ze względu na nieoczekiwaną ciężką neutropenię podczas leczenia u tego pacjenta, szukaliśmy mutacji telomerazy linii zarodkowej, która jest związana z nietolerancją chemioterapii i białaczką szpikową.23 Skrócenie telomeru (długość, 2,5 SD poniżej średniej) i mutacja heterozygotyczna dla odwrotności telomerazy kodon genu transkrypcji (TERT) Ala1062Thr.
Dyskusja
Zastosowanie DA-EPOCH-R usunęło potrzebę radioterapii we wszystkich przypadkach oprócz 2 z 51 pacjentów (4%) z pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia w prospektywnej kohorcie, a u żadnego z pacjentów nie wystąpiła nawracająca choroba w porównaniu z medianą niż 5 lat (maksymalnie,> 13)
[przypisy: pielęgnowanie chorego nieprzytomnego, voluson, amlodypina ]
[więcej w: opaska esmarcha, brodawka lojotokowa, leki na erekcję bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 6”

 1. Squatch says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Gainery[...]

 2. Borys says:

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

 3. Oskar says:

  [..] Odniesienie w tekscie do fizjoterapia warszawa[...]

 4. Julia says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: brodawka lojotokowa leki na erekcję bez recepty opaska esmarcha