Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 3

Wszelkie zlokalizowane masy śródpiersia (stadium I) musiały mierzyć co najmniej 5 cm w największym wymiarze. Oceny obejmowały standardowe badania krwi, tomografię komputerową całego ciała (CT) i biopsję szpiku kostnego. Ocenę funkcji serca za pomocą echokardiografii i choroby ośrodkowego układu nerwowego, z zastosowaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (MRI) i cytometrii przepływowej lub analizy cytologicznej płynu mózgowo-rdzeniowego, przeprowadzono, jeśli wskazano klinicznie. Studium terapii
Pacjenci otrzymywali chemioterapię składającą się z DA-EPOCH-R z filgrastymem w 6 do 8 cyklach.17,18 Miejsca chorobowe oceniano po cyklach 4 i 6. Pacjenci z redukcją o ponad 20% w największej średnicy ich mas guza między cyklami 4 i 6 otrzymały 8 cykli leczenia. Pacjenci z redukcją o 20% lub mniej pomiędzy cyklami 4 i 6 przerwali terapię po 6 cyklach. Sposób podawania DA-EPOCH-R podsumowano w Dodatku uzupełniającym (dostępnym w).
Do oceny punktów końcowych badania wykorzystano standardowe kryteria odpowiedzi nowotworu.19,20 Po terapii stosowano 18F-fluorodeoksyglukozo-emisyjną tomografię-CT (FDG-PET-CT) do oceny resztkowych mas. Pacjenci, którzy mieli maksymalną znormalizowaną wartość wychwytu większą niż wartość puli śródpiersia w pozostałej części tkanki śródpiersia, poddawani byli powtórnemu skanowaniu w około 6-tygodniowych odstępach czasu do czasu normalizacji lub stabilizacji. Aktywność puli krwi w śródpiersiu została zdefiniowana jako maksymalna standaryzowana wartość wychwytu nad dużymi naczyniami i wahała się od 1,5 do 2,5 w badanej populacji. Biopsję guza wykonano jak wskazano klinicznie. Pacjenci z objawami migawki grasicy byli poddawani powtórnemu badaniu TK w odstępach 6-tygodniowych do stabilizacji. Wszystkie skany FDG-PET-CT zostały ocenione i ocenione przez tego samego lekarza medycyny nuklearnej. Żadni pacjenci nie otrzymywali radioterapii podczas tego prospektywnego badania.
Niezależne, retrospektywne studium Stanford
Aby zapewnić niezależną ocenę DA-EPOCH-R, współpracowaliśmy z badaczami z Centrum Medycznego Uniwersytetu Stanforda, którzy zaczęli używać DA-EPOCH-R w 2007 roku w celu leczenia pierwotnego chłoniaka z komórek śródpiersia. [21] Przeglądali wszystkie wykresy od roku 2007 do 2012 i znaleziono 16 wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy byli kolejno leczeni DA-EPOCH-R; żadna nie wymagała radioterapii. Badacze NCI potwierdzili obecność pierwotnego chłoniaka z komórek śródpiersia we wszystkich 16 pacjentach, zgodnie z WHO [Światowa Organizacja Zdrowia] Klasyfikacja nowotworów tkanek krwiotwórczych i tkanki limfoidalnej, wydanie 4. Standardowe badania immunohistochemiczne przeprowadzono jak wskazano.
Inne dane porównawcze
Aby zapewnić długoterminową ocenę platformy DA-EPOCH, dokonaliśmy przeglądu danych patologicznych dla wszystkich pacjentów z naszego badania fazy 2 DA-EPOCH u pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B, który również nie pozwalał na radioterapię, oraz zidentyfikowali 18 pacjentów z pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia
Analiza statystyczna
Obliczyliśmy czas przeżycia całkowitego od daty rejestracji do czasu śmierci lub ostatniej obserwacji
[podobne: kursy fizjoterapia, polcortolon, kardiolog garwolin ]
[patrz też: uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku, brak odruchu kolanowego, najlepszy spalacz tluszczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 3”

 1. New Cycle says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 2. Sofa King says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: tanie sushi warszawa[...]

 3. Ryszard says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 4. Weronika says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: implanty zielona góra[...]

 5. Aniela says:

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

 6. Eryk says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: schodołazy towarowe[...]

 7. Crash Override says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: brak odruchu kolanowego najlepszy spalacz tluszczu uniwersytecki szpital kliniczny w białymstoku