Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 2

Ponad połowa pacjentów z tą chorobą ma także amplifikację protoonkogenu REL i genu kinazy tyrozynowej JAK2, które często występują u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, co sugeruje, że choroby te są ze sobą powiązane.9,10 Ponadto, geny, które są bardziej podobne silnie wyrażany w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia B niż w innych typach rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B są charakterystycznie nadeksprymowane w chłoniaku Hodgkina.2 Przyszłe badania dotyczące pierwotnego chłoniaka z komórek śródpiersia w B są niewielkie, co doprowadziło do sprzecznych wyników i braku standardów leczenia11-14. Niemniej jednak z literatury wyszło kilka obserwacji. Po pierwsze, u większości pacjentów nie można uzyskać odpowiedniej kontroli guza standardową immunochemioterapią, wymagającą rutynowej radioterapii śródpiersia.13-15 Po drugie, nawet przy radioterapii, która wiąże się z poważnymi skutkami późnego wystąpienia, 20% pacjentów ma progresję choroby. Po trzecie, bardziej agresywna chemioterapia wiąże się z lepszym rezultatem.12,13 Zgodnie z tą obserwacją, okazało się, że intensywny w dawkach schemat chemioterapii składający się z dostosowanego do dawki etopozydu, doksorubicyny i cyklofosfamidu z winkrystyną i prednizonem (DA-EPOCH) miał korzystna ogólna przeżywalność (79%) bez radioterapii konsolidacyjnej u pacjentów z pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia B. Na podstawie hipotezy, że rytuksymab może poprawić leczenie, podjęliśmy fazę 2, prospektywne badanie DA-EPOCH plus rytuksymab ( DA-EPOCH-R) w celu ustalenia, czy poprawiłoby to wyniki leczenia i zapobiegło potrzebie radioterapii.
Metody
Prowadzenie badań
Studium zostało zaprojektowane, a manuskrypt został napisany przez ostatniego autora. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu i zatwierdzili projekt pracy przedłożonej do publikacji. Wszyscy autorzy gwarantują zgodność badania z protokołem (dostępne z pełnym tekstem tego artykułu) oraz za kompletność i dokładność danych i analiz. Badanie prospektywne zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą National Cancer Institute (NCI). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Analiza retrospektywna została zatwierdzona przez instytucyjną komisję odwoławczą na Uniwersytecie Stanforda.
Filgrastim został dostarczony do NCI poprzez umowę z Amgen, która nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu, analizie lub zbieraniu danych. Nie dostarczono żadnego innego wsparcia komercyjnego dla badania prospektywnego.
Perspektywiczne badanie NCI
Pacjenci
Od listopada 1999 r. Do sierpnia 2012 r. Prospektywnie włączono 51 pacjentów z nieleczonym pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia do śródpiersia w niekontrolowanym badaniu II fazy DA-EPOCH-R. Głównymi celami badania była szybkość całkowitej odpowiedzi, szybkość przeżycia wolnego od progresji i toksyczność DA-EPOCH-R.
Wszyscy kwalifikujący się pacjenci nie otrzymali żadnej wcześniejszej systemowej chemioterapii, mieli odpowiednią funkcję narządową i mieli negatywne wyniki w testach na ludzki wirus niedoboru odporności; u kobiet w wieku rozrodczym konieczne było przeprowadzenie negatywnego testu na ciążę
[przypisy: Upadłość transgraniczna, voluson, kardiolog garwolin ]
[przypisy: bulging krążka międzykręgowego, olejek z drzewa sandałowego, czynnik wzrostu ]

Tags: , ,

No Responses to “Dostosowana do dawki terapia EPOCH-Rituximab w pierwotnym chłoniaku z komórek śródpiersia AD 2”

 1. Day Hawk says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet logopedyczny[...]

 2. Klara says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 3. Kuba says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: okulista wrocław[...]

 4. Brajan says:

  zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

Powiązane tematy z artykułem: bulging krążka międzykręgowego czynnik wzrostu olejek z drzewa sandałowego