Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Czas na gospodarkę informacyjną na temat zdrowia opartą na pacjencie cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Konsumenci oczekują, że ich dane będą dostępne i możliwe do udostępnienia. Inne branże przyjęły podobne zasady: na przykład w odpowiedzi na potrzeby klientów Facebook umożliwia użytkownikom pobieranie własnych danych. Kontrolowana przez pacjenta infrastruktura medyczna może wspierać rozwój wysoce pożądanych cech systemu opieki zdrowotnej. Po pierwsze, umożliwia pacjentowi efektywną wymianę informacji o zdrowiu: gdy dane gromadzą się w repozytorium kontrolowanym przez pacjenta, pojawia się pełny obraz pacjenta. Jeśli pacjenci mogą uzyskać swoje dane w dowolnym miejscu, mogą je udostępnić lekarzom w razie potrzeby – zamiast na odwrót. …read more

Czas na gospodarkę informacyjną na temat zdrowia opartą na pacjencie ad

Tuesday, May 22nd, 2018

Organizacje nie odpowiedziały. Jak na ironię, HIPAA jest jednym z najczęściej cytowanych powodów nieprzekazywania danych pacjenta. Prawo pacjenta zostało ponownie potwierdzone na mocy Ustawy o zdrowiu i zdrowiu oraz o zdrowiu medycznym – z równie znikomym wpływem na wymianę danych. Płynność danych – przepływ pomiędzy generatorami danych i klientami – niesie ryzyko. Informacje na temat konkurencji mogą być udostępniane na przykład na temat rynków o wysokiej wartości lub infekcji szpitalnych. …read more

Czas na gospodarkę informacyjną na temat zdrowia opartą na pacjencie

Tuesday, May 22nd, 2018

Ponieważ pacjenci starają się zarządzać własnym zdrowiem i chorobami, wielu zastanawia się, jak zdobyć kopię swoich danych zdrowotnych, aby podzielić się nimi ze swoimi lekarzami, załadować aplikacje, przekazać naukowcom dane, połączyć się z ich danymi genomicznymi lub mieć pod ręką na wszelki wypadek. Aby uzyskać diagnozę lub lepszą opiekę (patrz tabela), wielu pacjentów podejmuje kroki poza tradycyjnymi relacjami lekarz-pacjent. Niektórzy dołączają do 23andMe w celu uzyskania informacji genetycznej. Inni wprowadzają dane do sieci niezdiagnozowanych chorób w National Institutes of Health (NIH). Pacjenci łączą się z innymi osobami z tą samą chorobą w tym, co Instytut Pacjentów Centered Outcomes Research Institute nazywa sieciami badawczymi zasilanymi przez pacjentów. …read more

Mierzenie wartości leków na receptę cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Jednak analiza opłacalności jest niepełnym narzędziem i nie oddaje wszystkich istotnych cech leku. Potrzeba więcej pracy, aby określić, w jaki sposób najlepiej brać pod uwagę takie czynniki, jak zdarzenia niepożądane i dodatkowe korzyści, które mają znaczenie dla pacjentów, obok wskaźników efektywności kosztowej. Narzędzia internetowe, które pomagają interesariuszom przydzielać wagi charakterystykom leków – podobnie jak w podejściu MSKCC – byłyby mile widziane. Ponadto w praktyce analiza efektywności kosztowej nie uwzględnia w odpowiedni sposób wpływu na budżet, ponieważ koncentruje się na indywidualnych terapiach, a nie na szerszych efektach ogólnosystemowych. Przypadek Sovaldiego (sofosbuwiru) – skutecznego, ale kosztownego leku przeciw zapaleniu wątroby typu C – podkreślił ten dylemat. …read more