Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 9

Posted by admin on April 18th, 2018

W poprzednich badaniach powszechnie stosowano zestaw do opracowywania i walidacji w próbach rozdzielonych, a podejście z próbą podzieloną jest gorsze od użycia prawdziwego zewnętrznego zestawu walidacyjnego z unikatowej próbki. Kiedy ich modele są walidowane zewnętrznie, dokładność ich przewidywań wydaje się gorsza niż w naszych modelach.25 Nasze modele są połączone z kalkulatorami ryzyka, które umożliwiają szybkie i łatwe obliczenie ryzyka raka płuc z uwagi na cechy osoby i guzki. Wytyczne postępowania CT w zakresie obserwacji niekapsułowanych guzków zostały opracowane na podstawie opinii ekspertów i klinik lub szpitalnych baz danych, które zawierają duży odsetek osób z rakiem płuc .4,26-28 Obecnie strategia kontynuacji oparta jest na rozmiar największej wykrytej zmiany i może się różnić w zależności od tego, czy guzek płuca jest stały, częściowy, czy też nie jest stały. [27,27,28] Nasze badanie wykazało, że u 20% uczestników największy guzek płucny nie był jedynym guzem płuca. …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 8

Posted by admin on April 18th, 2018

Kalkulatory te ułatwiają obliczenie prawdopodobieństwa, że guzek płucny jest rakiem płuc. Aplikacja w ustawieniu ekranowania
W ustawieniach przesiewowych jedną z najtrudniejszych decyzji jest to, czy konieczne jest wykonanie TK lub innego badania przed następnym rocznym badaniem CT małej dawki. Aktualne wytyczne kliniczne są złożone i różnią się w zależności od wielkości i wyglądu guzka. Rys. …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 7

Posted by admin on April 18th, 2018

Obydwa oszczędne i pełne modele wykazały doskonałą dyskryminację w danych PanCan i BCCA (walidacja) ze wszystkimi wartościami AUC powyżej 0,90 (rys. S1 i tabela S2 w dodatkowym dodatku). W zestawach danych PanCan i BCCA przewidywane przez model prawdopodobieństwa raka płuc wykazywały dobrą separację pomiędzy uczestnikami, u których zdiagnozowano raka płuc, a tymi, u których nie zdiagnozowano, z jedynie niewielkim zachodzeniem na siebie (Figura 2). Modele osiągały dobre wyniki nawet przy zastosowaniu guzków o średnicy 10 mm lub mniejszych, które są najbardziej wymagającymi klinicznie i najliczniejszymi guzkami. …read more

Prawdopodobieństwo raka w guzkach płucnych wykryte podczas pierwszego badania CT AD 6

Posted by admin on April 18th, 2018

Nieliniową zależność modelowano przy użyciu wielomianowych wielomianów ułamkowych i przedstawiono graficznie na rycinie 1. Transformacja wielkości guza użyta w modelowaniu została opisana w Tabeli 2. Większość guzków miała wygląd ciała stałego (78,9% w zestawie danych PanCan i 79,8% w zbiorze danych BCCA) (tabela 1). Niesolidne i częściowo bryłowe guzki stanowiły odpowiednio 15,8% i 4,3% guzków w grupie PanCan i odpowiednio 9,3% i 0,9% w grupie BCCA. …read more